Kjøkkenprat Lederkurs

10.11.2022

Vi vet av erfaring at kjøkkenprat har hjulpet mange mennesker med å dele sine tanker og lære av andre mennesker.  Vi har også sett at dette kan brukes av innvandrergrupper på deres morsmål til stor nytte i integreringsarbeid.

ROM- Råd og Muligheter er et Recovery-orientert kurssenter.  Høsten 2022 har vi hatt et samarbeid med Sagatun regionale brukerstyrte senter på Hamar for å utvikle et nytt konsept for kjøkkenpratopplæring som vi vil tilby som nettkurs.


Kursinnhold

  • Hva er kjøkkenprat
  • Retningslinje og kulturplakat
  • Kjøkkenprat-eders egenskaper
  • Hvordan gjennomføre kjøkkenprat
  • Tema og struktur i kjøkkenpraten
  • Hva er Personlig Recovery
  • Traume forståelse
  • Bilder og metaforer som inneholder livsvisdom fra Hjertehage boken
  • Offertrekant og dysfunksjonell muliggjøre
  • Kjøkkenprat i flerkulturelle miljøer 

Kurset koster kr. 500.

For medlemmer av våre brukerorganisasjoner koster kurset kr. 250.

Det er gratis for frivillige som inngår avtale om å hjelpe til med oppgaver i ROM-Agder


Vi må gjøre forbehold om 8 påmeldte deltakere for å holde kurset. Det tas med maksimum 18 deltakere da vi ønsker å få til en god dialog og nettverksbygging.    


Se Kurs kalender                                Se Kurs informasjon