Recovery-tenkning etter CHIME modellen

30.11.2022

Recovery-faktorene tilhørighet, håp, identitet, mening og egenmakt, bidrar til at behandling innen psykisk helsevern blir varig. Kom på kurs og hør hva fagfolk sier om dette og lytt til personers egen recovery-historie.

Recovery-faktorene tilhørighet, håp, identitet, mening og egenmakt, bidrar til at behandling innen psykisk helsevern blir varig. Kom på kurs og hør hva fagfolk sier om dette og lytt til personers egen recovery-historie.

Kursinnhold

  • Hva er forskjellen på tradisjonell psykisk helsehjelp og recovery-tilnærming
  • Hvor finnes recovery?
  • Kan en være i recovery helt for seg selv?
  • Kan "fag og erfaring" støtte til personlig recovery?
  • En pasienthistorie

Kurset koster kr. 500.

For medlemmer av våre brukerorganisasjoner koster kurset kr. 250.

Det er gratis for frivillige som inngår avtale om å hjelpe til med oppgaver i ROM-Agder

Vi må gjøre forbehold om 8 påmeldte deltakere for å holde kurset. Det tas med maksimum 18 deltakere da vi ønsker å få til en god dialog og nettverksbygging.    

Se Kurs kalender                                           Se Kurs informasjon