Visuell av kursene

28.06.2023
Kurs som fremmer Recovery

Siden oppstarten har ROM-Agder kjørt et sett med kurs som vi mener er grunnlaget for at en person kan få generell kunnskap og verktøy for å hjelpe dem å forstå sin sinnstilstand og veien til bedring.

Fra januar til juni 2023 har vi 17 kurssamlinger og 82 personer har fått opplæring i denne perioden (Data hentet fra ROM-Agder statistikkrapport: kurs).

Kursene er: Recovery, Likepersonarbeid, Ut av Avmakt, TBO (Traumebevisst omsorg) og Kjøkkenpratlederkurs. Kursene er gitt i Lillesand Ressurssenter og i ROM-Agder, Kristiansand.

Fra og med andre semester i år vil vi gjøre noen viktige endringer i måten å undervise i kursene som vil komme våre fremtidige studenter direkte til gode. Kurslederne Khunche og Ann Christin forbereder seg hardt og er veldig spente på å starte det nye semesteret.

Khunche Mohamedi

Lærer

Ann-Christin Johansen

Lærer