Regionale Brukerstyrte Nettmøte

10.01.2023

Idag sitter Roy og Anne Marie i nettmøte med de regionale brukerstyrt sentrene i Norge.

Kårhild Husom Løken er daglig leder ved Sagatun Regionale Brukerstyrte senter. Hun har tatt på seg en sekretariatsfunksjon for landet 5 regionale sentre. Sentrene har siden 2017 arbeidet for å utad kunne fremstå som en enhet. Sentrene har mange ulikheter og noen likheter eller styrker som man nå etter planen ønsker å bygge opp i alle regionene. 

5 regionale sentre var med på møtet og også Jæren Recovery College som håper å få status som et regionalt senter i 2023.

 I dette nettmøtet diskuterte vi spesielt hva som skal inngå i en samarbeidsavtale mellom sentrene sammen med NAPHA og Erfaringssentrum for 2023.

Det kom opp en debatt om at vi ikke selv skal drive likepersonarbeid, men gjøre dette sammen med, eller som støtte til slikt arbeid i brukerorganisasjonene vi driver sammen med. Dette gjelder også at ROM-Agder, for eksempel, ikke skal stå som brukermedvirkerorganisasjon inn i råd og utvalg.

Vi har ikke gjort årets avtale ferdig ennå.

Den store utfordringen for de regionale sentrene nå i år, er å få dialog med Helsedirektoratet slik at driften kan støttes med midler derfra også i årene som kommer. Dialogen er i gang, og det vil bli et eget møte med direktoratet antakelig til våren.