Foreningen for Flerkulturelt Recovery-Arbeid (FFRA) har startet samarbeid med RAZEM.

13.06.2022

Selvhjelp Norge inviterte til samarbeidsfrokost på Thon Hotel Norge. Regionleder for Selvhjelp avd. Agder og Rogaland, Kari Kastmann, holdt innlegg om hva selvhjelp kan gjøre for enkeltpersoner og grupper.

Foreningen for Flerkulturelt Recovery-Arbeid (FFRA) ble tatt inn som medlemsorganisasjon i ROM-Agder i 2020. Til tross for pandemien har foreningen utvidet sin kontaktflate i 2021. Det har blant annet vært mye samarbeid med Polsk Norsk forening RAZEM=Sammen, og dette har kommet ROM-Agder til gode. Det har vært flere deltakere fra ulike innvandrer-kulturer med i ROM-Agders kurs, og mange har hjulpet til med frivillig arbeid. Vil du vite mer om FFRA eller kontakte dem kan det gjøres via www.ffra.no - www.razem.no