Selvstyrkingskurs

31.01.2023

Året 2023 blir et år med nye prosjekter og utfordringer for ROM-Agder, alltid fokusert på å gi råd og muligheter for de som ønsker å finne sin personlige bedring innen psykisk helse (Recovery).  Vi tilbyr selvstyrkingskurset i samarbeid med SAGATUN Brukerstyrt Senteret, derfor vil kurset bli tilbudt i Kristiansand, i ROM-Agder-bygget.

Kurset vil bli undervist to ganger, i to dager hver. Dato og pris for kurset er rapportert nedenfor.

Kurset har som mål å:

• Gi mer selvtillit og bedre selvbilde

• Trene på å sette grenser og respektere andres meninger

• Bli bevisst egne ressurser, muligheter, rettigheter og plikter

• Bevisstgjøring og ta ansvar for eget liv

• Lære metoder for hvordan du kan ta tilbake makt og kontroll over egen hverdag

Kurset er utviklet av mennesker med brukererfaringer på psykisk helsefeltet. 

Strever du med dårlig selvtillit, sosial angst eller har mistet troen på deg selv?

Dette er et kurs for deg som ønsker å bedre din mestringsfølelse, og få mer kunnskap om dine rettigheter og plikter.

Hvorfor er det viktig å få slik kunnskap? Det kan være med på å få en raskere tilfriskning!

Det stilles ingen spesielle krav til deg for å gå på dette kurset. Det eneste vi ber deg om er at du er aktiv deltager, og engasjerer deg i de ulike øvelsene.


Tilbakemeldinger fra kursdeltakere:

  • "Nå skal jeg hjem å ta tilbake livet mitt!"
  • «Absolutt et kurs jeg ville anbefalt til andre, uansett utgangspunkt.»
  • «Kurset har vært veldig positivt for meg mtp. å tørre å utfordre meg selv, og å sette klarere grenser.»
  • «Et stort pluss til meg selv for at jeg turte å melde meg på kurset. En stor seier for meg!»
  • «Jeg liker egentlig ikke å bli spurt, eller å prate i store forsamlinger, men det har gått veldig bra her.»
  • «Det å jobbe i grupper og reflektere over forskjellige tema har vært veldig lærerikt».
  • «Et matnyttig kurs som fikk meg til å reflektere over hva slags påvirkning jeg hadde på andre, og lærte meg nok en gang hvor viktigere det er å lytte enn å snakke.»
  • «En rekke «påstander», «spørsmål» og «problemstillinger» gjennom kurset medførte refleksjoner som opplevdes positivt».
  • «Dette kurset var virkelig lærerikt. Spennende å bruke slike aktive undervisningsmetoder der man blir bevisst sine meninger, man må ta valg å våge å stå for dem. Blir mer bevisst mine egne grenser, mine innstillinger og egne ressurser. Samtidig som man ble utfordret på dem ved å diskutere dem i refleksjonsgrupper. Kurset anbefales virkelig til alle som tenker jobbe med brukermedvirkning».
  • Selvstyrkingskurset var min vei tilbake til arbeidslivet. Det var det som ga meg en ny start, slik at jeg etter hvert våget å søke på jobb.

Kursinformasjon

1. Datoene

    Del 1:                              31. januar og 1. februar -2023    Kl. 09:00 - 15.00

    Fortsettelse av kurset:   21. og  22. mars - 2023             Kl. 09.00 - 15.00          (Del 2)

Lunsj inkludert

2. Påmelding

     Klik HER

3.  Adressen og Kontakt

      Steinkleiva 2 (andre etasje) - Lund Torv - Kristiansand

      Kontakt:  Khunche Mohamedi

      Kontakttelefon:  +47 944 64 373