Kurs i Traumebevisst omsorg - TBO

15.03.2023

I dette kurset

Traumebevisst omsorg har som hovedmål å sikre at traumatiserte personer ikke blir utsatt for ytterligere krenkelser og skade, og at omsorgssystemet har nok kunnskap og kompetanse slik at traumatiserte personer blir forstått og deres behov blir møtt.

ROM-Agder har fått mange tilbakemeldinger på at kunnskap om traumereaksjoner kan gi innsikt og medføre at en får mindre panikk i situasjoner der man opplever redsel eller tap av kontroll.


Kursinnhold

  • Hjernens utvikling
  • Den tredelte hjernen
  • Stressreaksjoner
  • Smerteuttrykk
  • Toleransevinduet