Kurs i Traumebevisst omsorg - TBO

10.11.2022

Traumebevisst omsorg har som hovedmål å sikre at traumatiserte personer ikke blir utsatt for ytterligere krenkelser og skade, og at omsorgssystemet har nok kunnskap og kompetanse slik at traumatiserte personer blir forstått og deres behov blir møtt.

ROM-Agder har fått mange tilbakemeldinger på at kunnskap om traumereaksjoner kan gi innsikt og medføre at en får mindre panikk i situasjoner der man opplever redsel eller tap av kontroll.

I dette kurset får du blant annet høre om følgende tema:


Kursinnhold

  • Hjernens utvikling
  • Den tredelte hjernen
  • Stressreaksjoner
  • Smerteuttrykk
  • Toleransevinduet
  • Veien til å takle og tåle mer

Kurset koster kr. 500.

For medlemmer av våre brukerorganisasjoner koster kurset kr. 250.

Det er gratis for frivillige som inngår avtale om å hjelpe til med oppgaver i ROM-Agder

Vi må gjøre forbehold om 8 påmeldte deltakere for å holde kurset. Det tas med maksimum 18 deltakere da vi ønsker å få til en god dialog og nettverksbygging.    


Se Kurs kalendar                          Se Kurs informasjon