Kjøkkenpraten - en recovery orientert møteplass

11.10.2022

Tilbakemeldinger fra deltakere.  

Gjennom en brukerstyrtstudie med støtte fra ExtraStiftelsen, i samarbeid med universitet i Agder og ROM-Agder, ble det utforsket om hvilken effekt hadde kjøkkenpraten på deltakerne? Det kom tydelig frem at Kjøkkenpraten er helse fremmende. Flere har påpekt at det førte til at de mestret hverdagen bedre, lærte noe, følte seg trygd og klarte å åpne seg, fant løsningsvei og følte samhold i møtene. Dere kan lese flere tilbakemeldinger og opplevelser fra informantene, i apporten som er tilgjengelig (PDF-fil) på napha.no

Påmelding for å delta kjøkkenprat HER

ROM-Agder har drevet og utviklet kjøkkenprat siden 2005. Inspirasjonen kom fra erfaringer fra pasienter som var innlagt i institusjonspsykiatrien. Når de var sammen med kjøkkenpersonalet til en kopp kaffe og prat, kanskje de også fikk utløp for frustrasjon ved å kna i en brøddeig. Etter sykehusoppholdet hevdet noen pasienter at disse samtalene var det som reddet dem. Det som foregikk der opplevdes som likeverdig, og mer helsefremmende enn for eksempel samtaler med psykiateren. Målgruppen for Kjøkkenpraten er dem som ønsker å komme sammen og utveksle erfaringer fra eget liv. I en samtale som der deltakere oppleve «Jeg-Du» forhold.


Kjøkkenprat i flerkulturelle miljøer

Parallelt med brukerundersøkelsen, startet vi kjøkkenprat for en gruppe kurdere i Agder. De brukte morsmål i møtene. Forskning viser at det er lettere å bruke morsmål når mennesket deler livserfaringer og snakker om følelser. Ord og begreper kultiverer ulike følelser i oss, når språket ikke er nyansert .
Vi ønsker å spre metoden til flere steder i Norge. Vi har utviklet en manual som også er tilgjengelig på napha.no. i tillegg holder vi kjøkkenprat leder kurs for dem som ønsker å starte. For at flere kan delta, holder vi kurs online. 
Siden vi fikk flere positive tilbakemeldinger fra dem som deltok i møtene, holder vi nå på å starte flere grupper blant det flerkulturelle miljøet. Fortiden har vi i samarbeid med Razem=Sammen(polsk forening) har startet en gruppe for polakker og en for ukrainere.


Vi ser at kjøkkenpraten kan føre til personlige bedringsprosesser.

Tilbudet er lavterskel og er åpent møteplass for alle, der hensikten er å dele opplevelser og erfaringer, gir det vekstmulighet recovery arbeid på personlig og lokal nivå. Samtalene handler om aktuelle tema som vi møter i livene våre. Vi trenger ikke å kalle dem for diagnoser og psykiske utfordringer, gjennom folkelig språk rommer vi livets mangfold. Når folk får delt noe tungt fra sitt indre, blir det lettere å bære hverdags belastninger. Selv for dem som bare hører, kan det skape indre prosesser og opplevelse av samhold. For noen tenker at de sliter alene, noen makter ikke å beskrive sine følelser og opplevelser. Med tiden får de nok trygghet til være mer aktiv i dialogen. Dette er en unik mulighet til å begynne å denne sin egen livshistorie med sine valgte ord og begreper, sortere og bli nysgjerrig på eget liv. Når vi reflekterer, blir vi mer beviste, bevisstgjøringen hjelper oss til å velge å handle annerledes.


Relaterte Innlegg