Kurt Laursen

Skriv inn undertittel her

Kurt Laursen

Litt om meg selv

Kurt Laursen, født i 1982 i Kristiansand. Har vokst opp i Greipstad, men bor nå i Kristiansand sammen med kjæresten min. Mine hobbyer er gitarspilling, trening og data samt tur i skog og mark.

Bakgrunn

I 2007 fullførte jeg masterstudiet i IT og Informasjonssystemer ved UiA. Etter dette arbeidet jeg i Telenor Kundeservice frem til mars 2019. Fra 2013 gikk jeg ned til 50% stilling i Telenor fordi jeg startet på en bachelor i Spesialpedagogikk som jeg fullførte våren 2016. Høsten 2017 startet jeg som praktikant i Rom Agder og takket våren 2018 ja til å bli leder i Mental Helse Kristiansand & Omegn. Gjennom Rom har jeg tatt en videreutdanning innen Recovery i Sosiale Nettverk. Høsten 2018 tiltrådte jeg i en lønnet stilling i Rom Agder - Antistigmaprosjektet. Denne vedvarer fortsatt.

Brukererfaring

I skoledagene opplevde jeg mobbing og i voksen alder gjennomgikk jeg en krise. Jeg har benyttet psykiatrien.

Hvorfor er jeg med i ROM

Rom Agder er en god arbeidsplass hvor jeg får benyttet min det meste av min kompetanse. I tillegg arbeider jeg med en sak jeg tror på, nemlig å bryte ned fordommer og styrke samhold mellom mennesker.

Hva tror jeg på

Jeg har tro på Recovery gjennom å bli sett og hørt samt få oppleve mestring. Brytes fordommer ned kan vi utvide vår innsikt og få til samhandling på nye måter. Jeg har tro på medisinfri behandling. Eksempler på dette er både kunstnerisk og kreativ aktivitet hvor mennesker kan oppleve egenmestring og ha en sosial arena. Som lokallagsleder har jeg erfart at ulike mennesker med ulike interessefelt være et godt team. I slike tilfeller åpnes muligheten til å dekke flere områder og skape et allsidig tilbud til våre medlemmer.