Disse kursene gir deg muligheten til å hjelpe deg selv og andre som kan ha bruk for å lære og ha mer forståelse for det som kan bli vanskelig for oss mennesker.

Likepersonskurs

"Vi lengter etter å være en del av en flokk... kjenne seg trygg... vise seg slik en er". Per Fugelli (2016)

Omtale og påmelding til kurset her.

Neste kurs er:

Ikke fastsatt. Meld til interesse så vil du bli kontaktet. 

Kursinnhold og påmelding

Kurs i Traumebevisst omsorg - TBO

Traumebevisst omsorg har som hovedmål å sikre at traumatiserte personer ikke blir utsatt for ytterligere krenkelser og skade, og at omsorgssystemet har nok kunnskap og kompetanse slik at traumatiserte personer blir forstått og deres behov blir møtt.

Omtale og påmelding til TBO-kurset her.
Neste kurs er:
Ikke fastsatt. Meld til interesse så vil du bli kontaktet. 

Kursinnhold og påmelding

Recovery-tenkning etter CHIME modellen

Recovery-faktorene tilhørighet, håp, identitet, mening og egenmakt, bidrar til at behandling innen psykisk helsevern blir varig. Kom på kurs og hør hva fagfolk sier om dette og lytt til personers egen recovery-historie.

Omtale og påmelding til Recovery-kurset her.

Neste kurs er:

Ikke fastsatt. Meld til interesse så vil du bli kontaktet.

Kursinnhold og påmelding

Ut av Avmakt

I dette kurset tar vi opp temaer som gjelder når en føler seg i avmakt og som offer for en situasjon eller hendelse.

Kurset fremstiller rollene man inntar som offer, hjelper eller krenker.

Omtale og påmelding til Ut av Avmakt-kurset her.

Ikke fastsatt. Meld til interesse så vil du bli kontaktet.

Kursinnhold og påmelding