Kontakttelefon: +47 944 64 373

KURS for Livsmestring

Disse kursene gir deg muligheten til å hjelpe deg selv og andre som kan ha bruk for å lære og ha mer forståelse for det som kan bli vanskelig for oss mennesker.

Du kan også signere en avtale med ROM-Agder for frivillig arbeid. Les mer her.


I dette kurset tar vi opp temaer som gjelder når en føler seg i avmakt og som offer for en situasjon eller hendelse.

Recovery-faktorene tilhørighet, håp, identitet, mening og egenmakt, bidrar til at behandling innen psykisk helsevern blir varig. Kom på kurs og hør hva fagfolk sier om dette og lytt til personers egen recovery-historie.

Likepersonkurs

10.11.2022

En Likeperson er en samhandling mellom personer som opplever å være i samme livssituasjon hvor selve samhandling har som mål å være støtte målgruppen til Rom-Agder. Han eller hun er en veldig viktig person i vår organisasjon siden likepersonen skal utføre en effektivt arbeid.

Vi vet av erfaring at kjøkkenprat har hjulpet mange mennesker med å dele sine tanker og lære av andre mennesker. Vi har også sett at dette kan brukes av innvandrergrupper på deres morsmål til stor nytte i integreringsarbeid.

Traumebevisst omsorg har som hovedmål å sikre at traumatiserte personer ikke blir utsatt for ytterligere krenkelser og skade, og at omsorgssystemet har nok kunnskap og kompetanse slik at traumatiserte personer blir forstått og deres behov blir møtt.