Kulturelt mangfold

- en side for å fremme dialog mellom ulike perspektiv

For å opprettholde dialogen og sette ord på opplevelsene i den nye situasjonen som kom med pandemien - og samtidig skape et samhold, startet ROM-Agder et lese-prosjekt på kurdisk. 

Prosjektet ble ledet av forfatter Sarkaw Hadi Gorany, som leste inn «live» på sin  egen Facebook side, 2.hver dag over 4 måneder. I ettertid er opptakene lastet ned og lagt ut på ROM-Agders Youtube kanal.

Vi valgte å samarbeide med forfatter og skuespiller Sarkaw Hadi Gorany i Frankrike, på grunn av hans tenkning om at mennesket har enorme ressurser hvis de frigjør seg fra offerrollen og bli klar over makten individet har i bevisstheten. Han har stort engasjement og kjemper for åpenhet om ulike temaer i livet, som er kvelt i taushetskulturen, spesielt i muslimske landene. Han har unik formidlingsevne og bruker ulike metoder som sang, skuespill, lek med ord og begreper og han skriver i ulike sjanger.

Sarkaw har sterk tro på det Viktor Franklin sa:

«mennesket har alltid frihet til å velge måten vi kan møte livets utfordringer på;

vi kan velge å være frie, i vår indre verden».

Da vi spurte ham om samarbeidet, valgte han å lese mytologiske historier. Han begrunnet det med at dette vil inkludere ulike aldergrupper, folk med ulike verdenssyn og at historiene har unike ingredienser som kan kultivere våre tanker og opplevelser, og kan gi anledning til refleksjon til den nye situasjonen vi har kommet i. Han leste historier fra Jean de La Fontaine og Gilgamesh, som han selv hadde oversatt til kurdisk.

Joseph Campbell, en amerikansk litteratur professor, mener våre fellesmenneskelig eksistensvilkår, åpenbarer seg i våre fortellinger. Myter er historie om menneskets søken etter sannhet og mening. Myten skjuler all kunnskapen mennesket har opparbeidet seg fra tidens morgen fram til i dag. Alle må fortelle sin historie og alle må forstå sin historie. Gjennom mytologien kan vi få hjelp til å takle overganger fra barn til voksen, akseptere døden, forstå det mystiske og finne ut hvem vi er. Myter er fulle at ledetråer som kan vise oss vårt åndelige potensial.

Disse historiene hadde verdier og budskaper til ettertanke. De var egnet for store og små. 

c.

c