Kjøkkenprat

Tilbakemeldinger fra deltakere. Gjennom en brukerstyrtstudie med støtte fra ExtraStiftelsen, i samarbeid med universitet i Agder og ROM-Agder, ble det utforsket om hvilken effekt hadde kjøkkenpraten på deltakerne? Det kom tydelig frem at Kjøkkenpraten er helse fremmende. Flere har påpekt at det førte til at de mestret hverdagen bedre, lærte...

ROM- Råd og Muligheter er et brukerstyrt recovery senter. Vi brenner for lokalbaserte og lavterskelmøteplaser for alle medborgere som ønsker en åpen dialog. Vi har erfart at kjøkkenpraten er enkle og helsefremmende metode, som kan brukes av ildsjeler og ulike organisasjoner.