Jeg kommer opprinnelig fra Øst-Kurdistan før 22 år siden. Første gang jeg kom i kontakt med ROM var i 2011, når jeg var student.

Min Hobby er å gå på tur i naturen, jobbe med hagen. Noen ganger lese/høre på lydbok, podkaster. Ellers liker jeg å være med familie og venner.

Jeg har to bøker som er spesielle for meg: "Min livs filosofi" av Arne Næss, og "Den store kjørligheten" av PER Arne Dahl.

I år skal jeg ta overta ulike oppgaver knytet ti samarbeidet med UIA. Jeg skal blant annet følge opp erfaringskonsulentene som veileder sosionom studenter på UIA.

Jeg har også samarbeid med UIA om veiledning av studenter og tilrettelegge praksisplass.

Jeg er med et forskningsråd(Et samfunn for alle) på UIA. Rådet består av flere forskere fra UIA, der de forsker på ansattes og brukeres erfaringer, etter helsereformen om desentralisering av helsetjenester. Det har vært flere forskningsprosjekter med fokus på brukere med ulike utfordringer, deres opplevelse av mestring, rammer for livskvalitet og opplevelse av kommunalt helsetjeneste. Rådet ønsker å jobbe tett med brukerorganisasjoner. ROM-Agder og A-larm er to brukerorganisasjoner som representerer brukersemmer i rådet.

Jeg jobber også litt med nettverk og organisasjoner knyttet til flerkulturell forståelse og samhandling. Jeg deler mine erfaringer i ulike foraer og i samtale med enkeltpersoner som tar kontakt.

Vi på ROM tilbyr flere kurs, jeg skal ta ansvar for to av kursene.

Jeg driver en Club House kanal på Kurdisk, der jeg tar opp psykososiale temaer som vi jobber med på ROM. Men jeg holder også andre innlegg som er aktuelle for målgruppa, eller etter forespørsel av flere som mener det er behov for dette.

ROM er et unik og fleksible arbeidsplass med tanke alt vi gjør i forhold til recovery tankegang og brukerkompetansen.

Jeg tenker at vi på ROM har hostet mange ulike erfaringer og fått kunnskap på flere områder. Vi har knyttet kontakt med flere som har flerkulturellbakgrunn.

Jeg tror vi gjør mye som det er behov for å endre holdning og forståelse knytet psykiskhelse perspektivet. Vi kan kanskje jobbe tettere og mer bevist med andre organisasjoner om felles områder.

Det som er krevende for oss som jobber på ROM, er uforutsigbarhet knytet økonomien, siden vi får årlige prosjekt midler fra helsedirektoratet, der vi søker midler hvert år. Dette gjør at vi ikke kan fortsette å ha folk som har vært på arbeidstrening eller har midlertidige små stillinger. Ofte mister vi flinke folk som har fått mulighet til å opparbeide erfaring og har vært veldig engasjert.

Det som er styrken ved ROM er at vi er kreative og tilpasningsdyktige i forhold begrenset resurser, og i møte med nye situasjoner og utfordringer. For eksempel i møte med korona pandemien klarte vi å mobilisere online tjenester for flere grupper. Vi lærte å bruke de ulike teknologi kanalene og tilpasset oss etter det som var behov og mulighet.