ROM-Agder tilbyr

Kurs

Skriv inn undertittel her

Kjøkkenpratlederkurs.

Korona-pandemieni har gjort det nødvendig å tilby opplæringen  som webinar. ROM-Agder holder nå på å utvikle kurset digitalt.

Introkurs for erfaringskonsulenter.  

Kurset er foreløpig for egne erfaringskonsulenter. 

Planen er å tilby slike kurs regionalt.

Medforskning

ROM-Agder i samarbeid med Universitetet i Agder

Deltakelse i forskning sammen med Universitetet i Agder 

- Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Khunche Mohamedi representerer ROM-Agder i i forskninggruppa et samfunn for alle ved Universitet i Agder. 

Et samfunn for alle fokuserer på kommunalt helsearbeid.  Forskningen er sentrert omkring hvordan brukere med ulike utfordringer opplever å være integrert i samfunnet, hvordan de lever sine liv og hvilke erfaringer de har med ulike kommunale tilbud. I tillegg utforsker gruppa også ansattes erfaringer med den hjelpen som gis. Forskergruppa gjør også samfunnsanalyser av utviklingen relatert til desentraliseringen som har funnet sted, samtidig som den studerer tilfanget av nye, kommunale institusjoner og kunnskapsgrunnlaget kommunale helsetjenester hviler på.

Gruppen forsker i hovedsak på forhold i Agder og samarbeider tett med brukerorganisasjoner.

Pågående prosjekter

 • Betydningen av de små ting for folks bedringsprosesser.
 • Boerfaringer hos mennesker med psykisk lidelse.
 • Fagfolks opplevelse av å utforske barns vanskelige opplevelser.
 • Hjelpende relasjoner i kommunale bofellesskap.
 • En studie av norske lærebøker i psykiatri og psykiatrisk sykepleie.

Medlemmer i gruppen

Deltakere

 • Ane Ugland Albæk
 • Barbara Carvalho
 • Carl Christian Bachke
 • Gunnhild Ruud Lindvig
 • Inger Beate Larsen
 • Jan Georg Friesinger
 • Monica Strømland
 • Siri Håvås Haugland
 • Solveig Thorbjørnsen Tomstad
 • Terje Emil Fredwall
 • Tore Dag Bøe

Link til UiAs hjemmeside om dette forskningsprosjektet. 

Hvordan få til god medforskning?

Vi trenger at både forskere og brukere er med på å fremme samarbeidsfokusert forskning på rus og psykisk helsefeltet, sier erfaringskonsulent og medforsker Morten Brodahl.

Universitetet i Oslo har publisert en god artikkel om medforskning. Du kan lese den her

Temamøter og seminarer


ROM-Agder tilbyr selv eller sammen med andre brukerorganisasjoner temamøter og seminarer. Følg med på facebooksiden vår - der legges arrangementer i kalenderen. 

Ekstern undervisning

Skriv inn undertittel her

Ut til deg/ stedet du jobber

Webinar

Flerkulturell forståelse

Skriv inn undertittel her

Kulturer i møte med hverandre