Hendelser-2023

Vær den første til å vite hva vi driver med 

Siden oppstarten har ROM-Agder kjørt et sett med kurs som vi mener er grunnlaget for at en person kan få generell kunnskap og verktøy for å hjelpe dem å forstå sin sinnstilstand og veien til bedring. Fra januar til juni 2023 har vi 17 kurssamlinger og 82 personer har fått opplæring i denne perioden (Data hentet fra ROM-Agder statistikkrapport:...

Samarbeidende organisasjoner i ROM-Agder deltok den 24 . og 25. april i Agder Recovery Nettverk- samling som denne gang ble arrangert i Evje kommune.