Handlingsplanen 2021

vedtatt på årsmøtet 27.april 2021


1. Informasjon- og kursvirksomhet  - regionalt nivå

1.1 Undervise om psykisk helse / fortelle egen erfaring

1.2 Informere og besøke institusjoner og aktivitetssentre

1.3 Websiden www.rom-agder.no skal vise frem ROM-Agder

Drive etter plan for bruk av sosiale medier herunder Likeperson-nettplattformen Inwi.

1.4 ROM-Agder tilbyr følgende kurs

 • Innføringskurs i likepersonarbeid
 • Grunnkurs om Recovery / CHIME for den enkelte og i støttearbeid for andre
 • Pårørendes rettigheter og muligheter
 • Kjøkkenpratlederkurs
 • Flerkulturelt perspektiv på psykisk helse

1.5 Verktøykassa mestringskurs (fremmøtekurs) sammen med Sagatun og kommuner

1.6 Podcaste

 • Dialogpodden
 • Recoverypodden

1.7 Temamøter med Mental Helse, LPP, FFFR, Angstringen, Bipolarforening, m.fl.

Livsmestring og recovery-støttende arbeid.

2.1 Den Blå Hest -konsept* utvikles og brukes i samarbeid og samvalg for å fremme recovery-(antistigma, likeverd, fellesskap, levekår)

2.2 Formidle til mestringsgrupper ulike modeller.

 • Ulike 12 trinns tilbud
 • KJP
 • aktiviteter i organisasjonene

2.3 Pårørende-støtte.

2.4 Nattergalen Psykisk helse. Utvikle konsept sammen med UiA /sosionomlinjen

2.5 Likepersonprosjekt

- Utvikle oppfølging etter selvmordsproblematikk sammen med KRS kommune m.fl

2.6 Kurs i å skrive/ fortelle egen historie.

Likeperson- og erfaringsformidling

3.1 Veilede likepersoner og erfaringskonsulenter

3.2 Delta i OSS - Overordnet samordnet råd / Fagråd psykisk helse, rus og voldsforebygging.

3.3 Arrangere HUSRÅD for brukergrupper på tvers av Agder

Nettbasert.


3.4 Formidling likepersoner og deltakere til aktiviteter i «Kalender»

3.5 Utdanne medarbeidere til metoden Bruker Spør Bruker

3.6 Gjennomføre brukerundersøkelser.

3.7 Spre systematisert erfaring fra brukere og pårørende.

 • Skriftlig
 • Via web/podcast mv.
 • foredrag

Tjenesteutvikling, nettverksarbeid og brobygging mellom fag og erfaring.


4.1 UiA

 • Delta i forskning- og utviklingsarbeid arbeid gjennom Praxis-SØR og Praxis Bruker.
 • Delta i evaluering og utvikling av EVU/-utdanninger ved UiA.
 • Delta i UNIK: Universitetsklinisk samskaping og formidling av praksisnær kunnskap
 • Ivareta veiledningsdager av sosionomstudenter i 5.semester

4.2 SSHF

 • Delta i Erasmus + i utvikl Likepersoner
 • Utvikle kurs og samarbeide med Lærings- og Mestring Senteret
 • delta i oppbygging av Erfaringsbanken
 • tilby Likepersontjeneste til avdelingene flere steder i Agder

4.3 Delta i nettverk lokalt og nasjonalt

 • Nasjonalt nettverk for brukerinvolvering i sosiale utdanninger
 • Åpen dialog seminar (Norge/Lesvos
 • Knutepunkt for Recovery og samarbeid med Erfaringssentrum og Napha
 • Evt. Fag og erfaringsutveksling med Italia ihht avtale inngått
 • Recovery nettverk Agder; Arb.utv(AU

4.4 Samarbeide med Recovery Nettverk Agder (SSHF, kommuner) om MB-programmet(Ex-In)

4.5 Samhandle i fag- og forskningsprosjekt med Italia. Intensjonsavtale inngått i 2021 dersom EU prosjekt

Organisasjonsutvikling / kompetanseutvikling

5.1 Øke samhandlingen med bruker - og pårørende organisasjonene internt i ROM-Agder

 • Bli synlig i arbeid flere steder i Agder

5.2 Arbeide med internkontroll og HMS

5.3 Tilby god dialog og oppfølging av faste - og midlertidige ansatte ved ROM-Agder

5.4 Friville medarbeider ivaretas og verdsettes ved bl.a. å tilby sosiale samlinger

5.5Kurse medarbeidere i brukerundersøkelser

5.6 Tilby erfaringskonsulenter og Likepersoner studier som er aktuelle ved UiA/evt. MB

5.7 Ansatte får opplæring i Tripletex (timeliste, utlegg mm)

5.8 Tilby likepersoner og erfaringskonsulenter grunnopplæring, veiledning og oppfølging.

Økonomi

6.1 Arbeide adm./ politisk med å øke budsjettene til regionale brukerstyrte sentre

6.2 Søke mulige prosjekter (egen prosjektgruppe)

6.3 Tilby betalingskurs (nedprioriteres under koronatiden)