Haakon Steen

daglig leder

Litt om meg selv

Haakon Steen, født på midten av 60-tallet i Farsund. Bor i Kristiansand, har samboer, lånehund og voksen datter som snart er ferdig utdannet sykepleier.

Bakgrunn

Jeg har en variert utdanning fra sivile og militære utdanningsinstitusjoner og har gjennom hele arbeidslivet vært interessert i å arbeide med mennesker.

Av arbeidserfaring har jeg arbeidet 16 år som yrkesbefal, 8 år som arbeidsleder og tjenesteleverandør til Aetat/NAV og 10 år innen psykisk helse.

Brukerperspektiv

Jeg har siden yngre år vært opptatt av psykisk reaksjoner etter belastninger som krigshandlinger, krig og/eller internasjonale operasjoner og hvordan relativ like opplevelser kan slå forskjellig ut hos den enkelte. Jeg er opptatt av hva traumer hos foreldre kan føre til hos barn. Til slutt er jeg opptatt av hvordan vi som mennesker tenker og føler i hverdagen, og hvordan det påvirker salutogene og patogene faktorer.

Hvorfor er jeg med i ROM

Jeg tror på erfaringskunnskap som grunnlag for å endre tjenestetilbudet innen psykisk helse til å bli bedre.

Hva tror jeg på

Jeg tror på utviklingspsykologien som gir mennesker håp om at det er muligheter for endring så lenge man lever, jeg tror på kosthold og livsstilsfaktorer som grunnlag for psykisk sykdom eller tilfriskning og jeg er overbevist om at vesten har mye å lære av østlig medisin som tradisjonell kinesisk medisin og Arjuvedisk medisin.