Erfaringsformidlere

Presentasjon av foredragsholdere

Kurt V Laursen
Vanessa Poblete
Khunche Mohamedi