Italia - samarbeidet

2005-2019

Bakgrunnen for samskaping med Italia

Ved inngangen til et nytt årtusen lanserte den norske regjering en omfattende opptrappingsplan for psykisk helse i Norge. Planen bar bud om vesentlige endringer i synet på mennesker med psykiske lidelser, på samarbeidsformer og organisering av tjenestene, og målbar visjoner om endringer i kulturer, verdier og holdninger i tjenesteapparatet.

Flere europeiske land hadde vært gjennom beslektede endringsprosesser. Italia var kjent for en lov fra 1978 som førte til stengning av alle psykiatriske sykehus (La legge 180). Loven kom til etter et bredt engasjement ledet an av psykiateren Franco Basaglia, og ga inspirasjon til et nytt antistigma-arbeid verden over.

I 2005 kom utveksling med Italia i gang. Det ble et 15 årig langt samarbeid mellom fagfolk og brukere fra Livorno og Kristiansand. Det er et samarbeid som har involvert folk fra frivillige organisasjoner (ROM Agder, Mental Helse og LPP), fra kommuner på Agder (Kristiansand og Arendal ), fra Sørlandet sykehus HF og fra Universitetet i Agder.

Antistigmaturer

Skriv inn undertittel her

Antistigma i Kristiansand

ROM-Agder, Kristiansand Kommune, Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG), MH og LPP- lagde en samarbeidsavtale hvor ROM ble motor for arbeidet. 

I 2011 inkluderte vi også Italienerne i antistigmaturene. Da dro 15 italienske brukere, 15 norske brukere, 15 italienske skolelever og 15 norske skolelever på tur sammen, vår og høst. Høstsamling i Norge, og vårtur til Italia. Deltagelse ble populært, og vi hadde venteliste på deltagere. Fylkesmannen og Kristiansand Kommune bistod med økonomisk støtte de første årene, men da støtten falt bort ble det for tungt økonomisk for oss å bære kostnadene sammen. Vi la formelt ned samarbeidet i 2017. 

Prosjektet med antistigma var vellykket og lokalt bestemt vi oss for å arbeide videre med alternativer. Høsten 2018 fikk vi midler gjennom Kristiansand Kommune til å videreføre arbeidet, men nå i lokal målestokk.

Vi klarte å spre antistigma-tiltaket til Hedemark og Oppland, og de var med et par år. Det ene året var brukere fra Hamar med til Italia, og Paolo Pini (sosiolog og pådriver fra Italia) sammen med italienske bruker fikk seg en liten uke på fjellet ved Sjusjøen. Det ble bekreftet at italienere ikke står tilbake for dansker på ski.

Starten i Livorno.

I desember 2009 var Trine (Habberstad), og Haakon fra ROM invitert til Livorno for å delta på en konferanse om arbeidet til Medditerano, som er navnet til den lokale brukerorganisasjonen.

I en stor kinosal full av deltagere fra kommunen, skoler, pårørende og brukere fikk vi presentert hvordan de hadde arbeidet med Antistigma de siste 3-fire årene, og også årsaken til arbeidet.

Brukere i behandling og etter behandling ble bosatt i typisk middelklassestrøk, og der som i Norge ble det opplevd en viss motstand mot de nye naboene.

For å redusere Stigma, kom ideen om å la brukere delta på aktiviteter sammen med skoleelever fra ungdomsskoler og videregående skoler. Skoleelever er mer åpne mot nye mennesker, og tanken var at ved å jobbe med unge mennesker holdninger, kunne man også påvirke foreldrene.

Aktivitetene skolelever og brukere deltok på var veldig varierte, det var navigasjonskurs, seilkurs, kokkekurs, kunstneriske aktiviteter og også noe som var tiltalene for oss nordmenn. Aktiviteter i naturen.

Ideen om antistigma var så god at vi var ivrige på å ta med oss ideen hjem til Norge. ROM inviterte LPP og MH Kristiansand til informasjonsmøte, og vi var enige i om følge opp.

Våren 2010 ble vi invitert av Paolo til å delta på en liten ukestur til en liten by ved navn Macinaggio på Korsika. Foruten ROM, LPP og MH, var også Kristiansand kommune med på turen, samt 2 masterstudenter fra UiA. Vi deltok sammen med italienske brukere og skoleelever på vandreturer til historiske steder. Vi ble del av en stor gruppe som samarbeidet om det meste.

Denne turen ble grunnlaget for det videre arbeidet med antistigma.


Opplevelser, mestring og fellesskap i Italia

Av Guro Waksvik, tekst og foto

Mental Helse Farsund og Lyngdal trengte ikke betenkningstid da de fikk tilbud om å reise til Italia med ROM-Agder. - Det var en mulighet vi ikke kunne la gå fra oss. Vi begynte å spare med det samme, forteller lokallagsleder Jorunn Gjersdal.

Langt inne i naturreservatet Montioni i Toscana disponerer den lokale pårørendeorganisasjonen et gammelt gjestehus, Palazzo della Vigna, etter sigende satt opp av selveste Napoleon Bonapartes søster Elisa for over 200 år siden. Mellom pinjetrær og ville vekster hører vi gjøken galer. Tre snøftende villsvin går til og fra, det dufter godt fra urtehagen, et ekorn svinser hit og dit, og skogsduene kurrer. 19 medlemmer i Mental Helse stortrives.

- Målet med reisen er å komme seg ut, være aktiv, sosialt fellesskap og opplevelser, sier Gjersdal.

Mental Helse Farsund og Lyngdal er voksende, med bortimot 100 medlemmer. 15 av dem meldte seg straks på.

- Vi har mat og helse på agendaen, og reisen til Italia med aktiviteter dagen lang passer godt inn. Da det var noen få ledige plasser igjen inviterte vi medlemmer fra andre lokallag i Agder, etter prinsippet først til mølla, forteller lokallagslederen.

En av dem som ikke nølte med å melde seg på, var Grethe Bygland i Mental Helse Lillesand.

- Dette vil jeg leve på lenge, det har vært helt utrolig. Jeg får tårer i øynene bare jeg snakker om det. Det har vært en så fin og sammensveiset gjeng, og vi har opplevd så mye, sier hun.

Spar deg til Italia

- Kommunen setter pris på vårt engasjement, og har så langt latt oss låne huset gratis. Det lå mer eller mindre i ruiner da vi overtok. Nå er det fullstendig rehabilitert. Alle som hjelper til jobber frivillig, forteller lederen i den den lokale pårørendeorganisasjonen Ania Franceschini.

Gjestehuset brukes til arbeidstrening, antistigmaprosjekter og ulike kurs, blant annet i matlaging, og det er godt samarbeid med brukerorganisasjonen, fengslene, bofellesskapene og dagsentrene.

- Vi ønsker at brukere skal øve seg på å sosialisere. Isolasjon er et problem, slår hun fast.

ROM-Agder har samarbeidet med de italienske bruker- og pårørendeorganisasjonene siden 2005. Det har vært en verdifull prosess med gjensidig læring.

- Italienerne inviterte oss hit. Vi betalte reisen mens de sto for oppholdet, og vice versa. Da vi mistet finansiering fra fylket, måtte vi finne en annen bærekraftig måte å fortsette samarbeidet på, sier daglig leder i ROM-Agder, Haakon Steen.

Nestleder i Mental Helse Kristiansand og frivillig i ROM, Jan Erik Kvarsten, fikk ideen til konseptet Spar deg til Italia.

- Vi tenker at hvis vi drar til Italia og leier oss inn i Montioni, vil de få tilskudd til drift, mens vi kan fortsette å reise til Italia. Vi tenker også at det er viktig at de med dårlig økonomi skal få anledning til å reise, understreker Kvarsten.

Spar deg til Italia er oppnåelig. Pårørendeorganisasjonen stiller med gjestehus til selvkost, mens medlemmer i den italienske brukerorganisasjonen stiller opp som sjåfører, guider, kokker og annen praktisk bistand.

- Det er ikke store summer det er snakk om, og for noen er det syvmilssteg å bli med på denne turen. Mange har ikke vært utenlands før, sier Kvarsten.

- Vi ser at det har en positivt effekt å komme hit. Angst og depresjon avtar, folk senker skuldrene, og koser seg, forteller Steen.

Konseptet er under utvikling. 2018 er et test-år.

- Vi må se på erfaringer og kostnader før vi tilbyr konseptet bredere. Vi ønsker å utvide til bofelleskap og aktivitetssentre, sier Steen, som for øvrig er 1. vara til sentralstyret i Mental Helse.

Middelalderbyer, seiling og bad i varme kilder

Deltakerne kunne daglig velge mellom flere aktiviteter. De fleste ville se det skjeve tårnet i Pisa og middelalderbyen Siena. Seiltur i havgapet utenfor Livorno var også populært, og samtlige badet i de varme etruskiske kildene i Venturina. For Lise Lotte Tangeraas var seilturen et høydepunkt. Hun er vokst opp med sjø og båt, har savnet muligheten til å komme seg til havs. For Rita Vevle er reisen en stor opplevelse.

- For noen år siden ville ikke dette vært mulig. Jeg satt mye inne alene, og turte knapt å snakke med noen. Så meldte jeg meg inn i Mental Helse, og begynte på mestringskurs. Jeg lærte meg å stå foran en forsamling. Det var nifst, men det var bedre å være en av de første, enn å sitte å grue seg, forteller hun.

I dag er hun i full jobb, hun har lært seg å spille torader, og er nestleder i Lista Ungdomslag.

- Jeg er faktisk en av de yngste, sier 48-åringen med et smil.

Møte med italienske brukere sto også på programmet. Det var lærerikt og til ettertanke.

- Det er ufattelig at de kan klare seg på så lite. Uføretrygd i Norge er ikke akkurat så mye, men mye mer enn det italienerne får, sier Tangeraas.

Reisen til Italia har vært en opplevelse på flere måter, og mange kan tenke seg en ny tur om et år eller to.

- Vi får spare så snart vi kommer hjem. Dessuten vil jeg lære meg italiensk, sier Tangeraas.

En ukes eventyr er over. Men det er flere som har spart seg til Italia. 12 medlemmer fra LPP i Agderfylkene er underveis, og skal tilbringe en uke på øya Elba i regi av ROM. De skal ha fagdager, møte italienske pårørende, og ellers slappe av.

Reportasjen er hentet fra "Sinn & Samfunn" 3/2018.