Den Blå Hesten og Italia:

Historien om den blå hesten               Mange hestemodeller er laget

Marco Cavallo var en virkelig hest i byen Trieste i Italia. Marco vandret daglig med forsyninger fra den åpne byen og inn gjennom porten til det psykiatriske asylet. For de 1200 innlagte pasientene, hvorav 90% var tvangsinnlagte, var Marco symbolet på det de ønsket seg. Da den ble gammel og ikke kunne brukes mer, søkte pasientene om lov til å stelle den og gi den mat «på innsiden» den tiden den hadde igjen å leve.

De lagde en modell av Marco i tre og pappmasjé. De malte hesten lyseblå, fargen på himmelen over dem, som de forbant med frihet og glede. Hesten ble laget inne i et av asylets hus. Da de skulle ha den ut oppdaget de at døren var for smal. De måtte bryte i stykker døren med vindu for å få den ut. I seg selv ble dette et symbol på prosessen som startet i 1973.

Den Blå Hesten i Trieste var ikke laget av vannbestandig materiale og er ikke bevart i dag.

Det ble etter hvert laget Blå Hester utenfor flere institusjoner både i Italia og i andre land

I 2019 var en gruppe fra Rom-Agder og Mental Helse Agder på omvisning på det tidligere asylet i Trieste. Der står nå en stor hest i bronse til minne om det Den Blå Hesten startet for nesten 40 år siden.

SYMBOLET PÅ:
  • Håp
  • Glede
  • Frihet
  • Mening
  • Likeverd
  • Identitet
  • Fellesskap

Den norske legeforenings tidsskrifts omtale av omleggingen av psykiatrien i Trieste 

Den Blå Hesten i Agder

Fortelling fra Trieste om Marco Cavallo, hesten som daglig kom med forsyninger til det lukkede psykiatriske asylet, hadde rørt oss, og en drøm om å bruke Hestens symbolikk var født. 


Clarion Ernst Hotell september 2019. Markering av samarbeid mellom Agder og Italia i 15 år

Fra Clarion Ernst Hotell til Folkebiblioteket 

Hesten ble ført til neste stopp: Hallen i Rådkvaltalet. Der møtte fagrådgiver Øystein Endresen fra Helse- og Sosialtjenesten vår kortesje. Endresen poengterte Den blå Hests verdi i forhold til recovery-ideologien som deres tjeneste nå vil følge. Ordfører Harald Furre uttrykte sin støtte til de som har psykiske utfordringer. 


Psykiater Franco Basaglia (1924-1980) som stod bak reformen i Italia på 1970 tallet sa: For å forstå psykiske reaksjoner må både ansatte og pasienter (og andre?) bli frigjort fra kulturen med å isolere folk. Først da kommer man i en gjensidig og fordelaktig interaksjon. 

Den Blå Hesten skal føre oss til en ny type psykisk helse som bryter ut av gamle mønstre: 

• Du som pasient eller pårørende skal få medvirke til gode beslutninger ut fra det som er viktig for den det gjelder. 

• Hjelp, behandling eller «medvandring» skal skje mest mulig i lokalmiljøet.

• Det skal jobbes med likeverdighet og rammer for gode levekår

• Det skal gis anledning til å delta i fellesskap, arbeid og aktiviteter for å kjenne på mening og verdi.

• Kultur, kunst, natur og personlig engasjement skal gi folkehelse!