Brukerundersøkelser

Skriv inn undertittel her

ROM-Agder har samarbeid med KBT om metodikken "Bruker-spør-bruker". 

Samarbeidet består i at lokale brukere / pårørende gjennomfører intervjuer og KBT leder analyseprosessen.