Ut av avmakt

Illustrasjon fra John Hain hentet fra Pixabay.


I dette kurset tar vi opp temaer som gjelder når en føler seg i avmakt og som offer for en situasjon eller hendelse.

Du får lære om DRAMA-trekanten, som er en modell for roller som lett oppstår i menneskelig samhandling. Den amerikanske psykologen Stephen B. Karpman utviklet modellen på 1960-tallet. Trekanten illustrerer dysfunksjonelle mellommenneskelige handlinger og konflikter som kan oppstå. Modellen er et verktøy som brukes på ulike i blant annet familiearbeid, i bedriftshelse og terapi mer generelt. Det er også mulig å oppdage at vi som mennesker kan spille alle rollene i vår indre dialog og i våre handlinger. 

Anne Marie Løland holder forelesningen, og vil komme med eksempler man kan kjenne seg igjen i. Kurset tar selvsagt opp hva som er mulig å gjøre for å komme ut av fastlåste negative roller.  

Kurset koster kr. 700. For medlemmer av våre brukerorganisasjoner koster kurset kr. 300,-

Det er gratis for frivillige som inngår avtale om å hjelpe til med oppgaver i ROM-Agder  

Påmelding til kurset   25.mai 2022 Kl. 10:00-13:30

frist for påmelding er mandag 23.mai 2022