Kurs i Traumebevisst omsorg - TBO

Illustrasjonsbilde: Forside på undervisningsverktøyet Klar ferdig gå, utviklet av RVTS SØR 

ROM-Agder har fått mange tilbakemeldinger på at kunnskap om traumereaksjoner kan gi innsikt og medføre at en får mindre panikk i situasjoner der man opplever redsel eller tap av kontroll. 

I dette kurset får du blant annet høre om følgende tema:

  • Hjernens utvikling
  • Den tredelte hjernen
  • Stressreaksjoner
  • Smerteuttrykk
  • Toleransevinduet
  • Veien til å takle og tåle mer

Kursholdere: Khunche Mohamedi, Cecilie Keim og Anne Marie Løland.

Vi tar forbehold om 8 påmeldte deltakere for å holde kurset. Det tas inn maksimum 18 deltakere, da vi ønsker å få til en god dialog, nettverksbygging og overholdelse av anbefalte smittevernregler.

Kurset koster kr. 700. For medlemmer av våre brukerorganisasjoner koster kurset kr. 300,-

Det er gratis for frivillige som inngår avtale om å hjelpe til med oppgaver i ROM-Agder 

Påmelding til kurset   11.mai 2022 kl 10:00 - 13:30

frist for påmelding mandag 9.mai 2022  kl 12