Recovery CHIME-kurs

Recovery-faktorene tilhørighet, håp, identitet, mening og egenmakt, bidrar til at behandling innen psykisk helsevern blir varig. Kom på kurs og hør hva fagfolk sier om dette og lytt til personers egen recovery-historie.

  • Hva er forskjellen på tradisjonell psykisk helsehjelp og recovery-tilnærming
  • Hvor finnes recovery?
  • Kan en være i recovery helt for seg selv?
  • Kan "fag og erfaring" støtte til personlig recovery?
  • En pasienthistorie

Kursholdere: Khunche Mohamedi, Valeria Carroza og Anne Marie Løland.

Vi tar forbehold om 8 påmeldte deltakere for å holde kurset. Det tas inn maksimum 18 deltakere, da vi ønsker å få til en god dialog, nettverksbygging og overholdelse av anbefalte smittevernregler.

Kurset koster kr. 700. For medlemmer av våre brukerorganisasjoner koster kurset kr. 300,-

Det er gratis for frivillige som inngår avtale om å hjelpe til med oppgaver i ROM-Agder 

Påmelding til kurset   18.mai 2022 Kl 10:00 - 13:30

frist for påmelding mandag 16.mai 2022  kl 12