Årsmøteprotokoll

2019

§ 4: ÅRSMØTE

Årsmøte er ROMs øverste myndighet. Årsmøtet innkalles med 4 ukers varsel.

Stemmeberettigede ved årsmøtet er representanter oppnevnt av medlemsorganisasjonene. 

Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars måned hvert år

Årsmøtet for 2019 ble holdt 18.juni 2020. Protokollen fra møter kan lastes ned her.