Jeg har to voksne døtre som jeg er veldig stolt av. Jeg får i perioder for lite tid til venner, men er veldig glad for arbeidskollegene mine på ROM-Agder. Jeg er glad i hagearbeid og i perioder maler jeg bilder eller lager ting.

Min favorittfrase er:

"Ingen er bare det du ser"

Jeg har jobbet som leder i Rom-Agder siden (2013).

Jeg synes ROM er bra fordi organisasjonen har som hensikt at flere brukerorganisasjoner skal samarbeide og løfte frem erfaringsperspektivet.

Vi har dyktige støttespillere med i styret fra Klinikk for psykisk helse og avhengighet på Sørlandet Sykehuset, fra Kommunenes Sentralforbundet og fra Universitetet i Agder.

Samskaping er krevende, og så ligger det store muligheter i det.

Det er veldig mye som kan gjøres i ROM. Vi bør holde flere kurs og fremheve at de er viktig for de innbefatter dialog med deltakerne og alltid skal få frem menneskelig erfaring. Jeg har veldig sans for likepersonarbeid og vil støtte fremvekst av det. Telemarkforskning kom i 2017 med en rapport som viser stort potensial ved de regionale brukerstyrte sentrene i Norge.

Det er vanskelig med små budsjetter å få til stabil drift. Vi skulle ha mulighet til flere "erfaringsstillinger" i 20% - 50% - 100% tilsetting. Mange som er trygdet eller i arbeidsavklaring innehar verdifull erfaring og arbeidsevne som nå ikke blir benyttet. Det er synd det er så vanskelig å flytte midler over fra et departement til et annet, - men vi jobber med saken!

Jeg er imponert over hva erfaringskompetanse kan oppnå i samtale-arbeidet. Styrken til ROM er at vi er med å omforme "elendighet" til ressurs.