13-06-2022

Foreningen for Flerkulturelt Recovery-Arbeid (FFRA) ble tatt inn som medlemsorganisasjon i ROM-Agder i 2020. Til tross for pandemien har foreningen utvidet sin kontaktflate i 2021. Det har blant annet vært mye samarbeid med Polsk Norsk forening RAZEM=Sammen, og dette har kommet ROM-Agder til gode. Det har vært flere deltakere fra ulike innvandrer-kulturer med i ROM-Agders kurs, og mange har hjulpet til med frivillig arbeid. Vil du vite mer om FFRA eller kontakte dem kan det gjøres via www.ffra.no  - www.razem.no