Notice: Undefined property: stdClass::$imageGeneric in /home/r/rom-agde/www/components/com_k2/views/item/view.html.php on line 663
mandag, 07 august 2017 12:09 Skrevet av

Veiledning sosionomstudent.

I samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) og A-Larm driver Rom-Agder praksisveiledning av 3.års sosionomstudenter ved Universitetet i forbindelse med studentenes praksisperiode i 5.semester. Dette arbeidet har vært i gang siden høsten 2011. Gjennom tre gruppesamlinger a 2 timer får studentene møte mennesker med egenerfaring fra tjenesteapparatet og luftet sine praksisopplevelser med dem. Siden praksisen omfatter et bredt spekter av arbeidsplasser er det et mål å få inn veiledere med ulik bakgrunn og ståsted. Dette gjelder type erfaring så vel som kjønn og alder, og vi forsøker å dekke både rus, psykiatri, begge deler og også pårørende. Samt å få et godt aldersspenn og best mulig balanse mellom kvinner og menn. De tre samlingene er løselig knyttet opp rundt følgende tema: «Det gode møte», «Egne holdninger i sosialt arbeid» samt «Egne erfaringer i arbeidet». Dette skaper en ramme rundt samlingene samtidig som at det er forståelse for at dersom det dukker opp opplevelser eller situasjoner underveis i studentenes praksis er det rom for å bruke tid på å diskutere disse. Veiledningene holdes i stor grad på studentenes premisser. Studentene gir tilbakemelding til Universitetet etter endt praksisperiode og skal man tro disse er erfaringene med denne veiledningen svært gode.

Lest 2289 ganger Sist redigert fredag, 19 januar 2018 11:19