Recovery-nettverket Agder inviterer til  Informasjonsdag om Ex-In 30.september 2019

Undervisningssenteret Sørlandet Sykehus Kristiansand

 

Recovery-nettverk Agder har som en av sine målsettinger det å bane vei for faste stillinger for erfaringskonsulenter. Arbeidsutvalget for nettverket har derfor sammen med fagrådgiver Martin Rafoss ved Klinikk for psykisk helse og avhengighetsbehandling ved Sørlandet Sykehus tatt initiativ til en informasjonsdag om Ex-In. 

Ex-In er forkortelsen for «Experienced involvement», et utdanningstilbud for brukerrepresentanter/ erfaringseksperter i Tyskland. Utdannelsen skal bl.a. gjøre deltakeren kjent med systemene de skal arbeide under og gjøre personen selv mer rustet til oppgavene og rollen. Hovedforedragsholder vil være Tone Wibe Ruf som er Ex-In arbeider bosatt i Tyskland. Foredraget blir holdt på norsk. Se mer info  om EX-In i vedlegget. 

En liknende utdannelse for erfaringsmedarbeidere planlegges i regi av blant annet KBT- Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling i Midt-Norge. Daglig leder ved KBT, Dagfinn Bjørgen vil også delta med et innlegg.

Vi ønsker en diskusjon om dette undervisningsopplegget og praksisen kan omsettes på Agder og / eller i Norge. 

Målgruppene for informasjonsdagen vil være:  

• Brukere/pårørende. Frivillige organisasjoner som benytter erfaringskompetanse.

• Tjenestesteder innen psykisk helse/rus (Spesialisthelsetjeneste og kommuner).

• Recovery-nettverket på Agder. 

• NAV  

 

Det vil bli servert lunsj. Si i fra om behov for spesiell kost og/eller allergier. Gi oss også melding om hvilken workshop du ønsker å delta på. Gjerne 2 valg. 

Påmelding til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.;  Påmeldingsfrist 15.september. Informasjonsdagen er gratis.  

 

Kontaktpersoner: 

Anne Marie Løland Jensen, ROM-Agder/ Mental Helse Agder  tlf. 90204021

Martin Rafoss, KPH/SSHF tlf. 90993610 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

PROGRAM

Undervisningssenteret Sørlandet Sykehus, Kristiansand Mandag 30.september 2019.

 

Kl. 1000-1200 Intro til dagen. (Martin og Tone)

 • Aktuelle utfordringer og behov. • Målet/visjoner • Tone forteller hvordan Ex-In utdannelsen i Tyskland er bygd opp • Tone intervjues om hvordan er det å jobbe som Ex-In i praksis

 

Kl. 1200-1300 Lunsj

 

Kl. 1300-1400 • Program for skolering av fagkonsulenter ved Dagfinn Bjørgen, daglig leder ved Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling i Trondheim

 

Kl. 1400-1415 Pause

 

Kl. 1415-1500: Workshop   1. Erfaringsmedarbeider i praksis. Funksjonen, muligheter og begrensninger i organisasjonen. 2. Jobbe med seg selv- bli ekspert for seg selv/sitt eget liv og hva som førte til endring 3. Veiledning satt i system. Støtte. Kriseberedskap. 4. Innholdet i opplæringen, vurdering av egnethet. Avklaringer sammen med NAV.

 

Kl. 15-1515 Pause

 

Kl 1515-16 Oppsummering. (Kenneth?)   Organisering av videre arbeid.

 

Info om:

Informasjonsdager 29-30.09.2019 (Mental Helse og Klinikk for Psykisk Helse (KPH) SSHF)

Ex-In (Experienced Involvement)

 • står som en forkortelse for det engelske uttrykket «Experienced involement» (norsk: erfaren deltagelse). Det engelske begrepet betyr oversatt som "støtte fra jevnbyrdige."
 • Inkluderingen av terapierfarne i behandling av andre pasienter er basert på ideer fra Storbritannia og Nederland på 1980 tallet
 • Også Norge har en lengre tradisjon for denne tilnærmingen, ikke så mye i psykiatrien, men ved fysisk funksjonshemning. Dette kalles ofte "peer support" eller "peer counseling".
 • Konseptet refererer til en person som har vært i psykiatrisk behandling i rollen som pasient, men forsøker nå å hjelpe andre psykiatriske pasienter. Riktig implementert, er EX-IN for de psykiatrierfarene et innovativt bidrag til faglig og sosial deltakelse i samfunnet. (...)

Generelle mål med EX-IN

 • Kvalifisering av pasienter og brukere til å bli erfaringseksperter (eksperter for eget liv/lidelse)
 • Implementering av EX-IN erfaringseksperter i psykiatrisk omsorg og i utdanning og opplæring av fagfolk, samt i forskning
 • Inkludering av kvalifiserte erfaringseksperter på arbeidsmarkedet og i samfunnet
 • å gi «rolleendringen» en individuell og kollektiv mening
 • Sikre utvikling av psykiatrierfaringskunnskap • Bidra til utvikling av egenerfaring til å bli en felleserfaring
 • Et alternativ til Den medisinske modellen og utvidelse av psykiatrisk vitenskap.

Experienced-Involvement, EU Leonardo Da Vinci Projekt 2005-2007

 • EX-IN Utdannelsen har blitt utviklet av fagfolk som involverte psykiatrisk erfarende personer i seks europeiske land