×

Advarsel

JUser: :_load: Kan ikke laste bruker med id: 78
tirsdag, 09 januar 2018 12:01 Skrevet av

Forskergruppe fra Italia 

Flag of Italy


ROM-Agder får i januar besøk av en italiensk forskergruppe som ønsker å intervjue norske brukere i forbindelse med forskning til et bokprosjekt. Gruppen blir fulgt opp av norske journalister som vil dokumentere prosjektet. Foruten forskning, blir det tid til litt lokal omvisning i fjorder samt hygge og gjestmildhet på Energiverket med tradisjonell norsk mat og vennlighet. 

 

 

onsdag, 06 september 2017 11:34 Skrevet av

Mestre hele livet bilde

Regjeringen har nylig lagt frem sin strategi for psykisk helse for perioden 2017 til 2022. Det interdepartementale dokumentet er gitt tittelen "Mestre hele livet"

Det presiseres ifølge pressemeldingen at alle "[..]sektorer har ansvar for innbyggernes psykiske helse, ikke bare helsesektoren". Totalt 7 departementer har vært med på utformingen av dokumentet.

I forbindelse med strategien skal også en opptrappingsplan være på plass for å "[..]dekke helsefremmende og forebyggende tiltak".

 Regjeringens fem hovedmål for strategien:

 1. Psykisk helse skal være en likeverdig del av folkehelsearbeidet
 2. Inkludering, tilhørighet og deltakelse i samfunnet for alle
 3. Pasientens helse- og omsorgstjenester
 4. Styrket kunnskap, kvalitet, forskning og innovasjon i folkehelsearbeidet og i tjenestene
 5. Fremme god psykisk helse hos barn og unge
mandag, 21 august 2017 08:10 Skrevet av

Arendal 16.08.17

 

Arendalsuka

I forbindelse med VG`s artikkelserie om tvangsbruk i norsk psykiatri inviterte TV 2 til debatt på mediabåten under Arendalsuken.
Det har kommet frem at VG i forbindelse med arbeidet med disse artiklene har bedt om å få utlevert anonymiserte tvangsprotokoller fra sykehusene, og at de gjennom dette har avdekket massive feil og direkte lovbrudd i tvangspraksis i Norge.

Dette har fremskyndet en diskusjon om hvorvidt pasientjournaler omfattes av offentlighetsloven, og om hvordan man skal stille seg til denne type henvendelser i fremtiden.

Hvor bør grensen gå mellom åpenhet og taushet i helsevesenet? Tidligerer i år fikk VG SKUP-prisen for avsløringene om tvangsloggene. Nå går debatten om om hvor grensen bør gå mellom offentlighet og taushetsplikt. Skal journalister kunne be om innsyn i anonymiserte pasientjournaler? Eller må lovreglene endres for å beskytte pasientene?

 

Debattleder: Yvonne Fondenes, TV 2

Deltakere: 

 • Bent Høie, helseminister (H)
 • Marit Hermansen, president i legeforeningen
 • Oddvar Sæther, klinikkdirektør ved Sørlandet sykehus
 • Synnøve Åsebø og Mona Norman, journalister i VG
 • Reidun Kjelling Nybø, ass. generalsekretær i Norsk Redaktørforening
 • Bjørn Guldvog, helsedirektør
 • Terje Fagersand, ROM-Agder.


Etter en engasjert og heftig debatt kan man konkludere med at de fleste var enige om at så lenge anonymiseringen ivaretas er det i alles interersse med åpenhet i disse spørsmålene.

tirsdag, 02 mai 2017 08:34 Skrevet av

Etter et opphold har nå ROM-Agder igjen fått en tilstedeværelse på internett. Ny plattform og et bredere spekter av informasjon er noe av det vi kan tilby.