Super User

VEDTEKTER

Revidert 18.06.20

 

 1. ENHETENS NAVN er:

ROM Råd og Muligheter - Agder

Forkortet ROM - Agder

2. BAKGRUNN 

ROM Råd og Muligheter er et regionalt brukerstyrt kompetansesenter innen psykisk helse og avhengighet med følgende medlemmer: Mental Helse Agder, LPP Grimstad og omegn, LPP Kristiansand og omegn, Klinikk for psykisk helse-psykiatri og avhengighetsbehandling ved Sørlandet sykehus, Universitetet i Agder (UiA) og Kommunenes Sentralforbund (KS) - Agder. 

3. ROM-Agders FORMÅL:

 1. Bidra til å utvikle tjenestetilbudet og brukermedvirkning innen psykisk helse og avhengighetsbehandling.
 2. Kunnskapsutvikling innen fagområdet
 3. Kompetanseoppbygging for brukermedvirkning
 4. Arbeidstrening
 5. Livsmestring

4.  ÅRSMØTE

Årsmøte er ROMs øverste myndighet. Årsmøtet innkalles med 4 ukers varsel.

Stemmeberettigede ved årsmøtet er representanter oppnevnt av medlemsorganisasjonene. Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars måned hvert år. Årsmøtet konstituerer seg og velger møteleder, referent, tellekorps og 2 protokollunderskrivere.

Årsmøtet behandler følgende saker:

 1. Årsregnskap
 2. Fastsettelse av eventuelt honorar til styret.
 3. Årsmelding
 4. Opptak og utmelding av organisasjoner
 5. Handlingsplan
 6. Budsjett
 7. Oppmeldte saker
 8. Vedtektsendring
 9. Velge styre etter forslag fra medlemsorganisasjonene i henhold til § 5.
 10. Valg av revisor, jfr. § 11.

Årsmøtet kan ikke behandle saker som ikke er meldt på forhånd og styrebehandlet.

Årsmøtets representanter (inklusiv styremedlemmer i ROM) skal være slik:

6 representanter for Mental helse Agder

3 representanter for LPP Grimstad og omegn

3 representanter for LPP Kristiansand og omegn

2 representanter for Klinikk for psyk. helse- psykiatri og avhengighetsbehandling

2 representanter for Universitetet i Agder

2 representanter for KS-Agder

1 representant fra de ansatte

Det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom et flertall av styremedlemmene krever det. Et årsmøte kan også innkalle til ekstraordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kalles inn med minst 2 ukers varsel og kan kun behandle de sakene det er innkalt til.

 

5. STYRET

Styret skal bestå av 7 medlemmer med personlige varamedlemmer fra samme organisasjon. De overordnede reglene for brukerstyrte sentra krever at brukerorganisasjonene skal ha flertall i styret.

2 medlemmer for Mental helse Agder

1 medlem for LPP Grimstad og omegn

1 medlem for LPP Kristiansand og omegn 

1 medlem for Foreningen for flerkulturelt recovery-arbeid

1 medlem for Klinikk for psykisk helse – psykiatri og avhengighetsbehandling

1 medlem for Universitetet i Agder

1 medlem for KS-Agder

Styret er beslutningsdyktig når halvparten av styrets medlemmer eller varamedlem er til stede. 

Saker avgjøres ved flertallsbeslutning. Ved stemmelikhet avgjør leders dobbeltstemme. Dersom det fattes vedtak som ikke er enstemmige, skal det fremgå hvordan den enkelte har stemt. 

Daglig leder av ROM har tale- og forslagsrett i styret, og er styrets sekretær, så fremst ikke annet er avtalt.

Varamedlemmer kan møte som observatør uten styrehonorar.

De ansatte velger en ansatt til å delta på styremøtene med tale- og forslagsrett. Brukerrådet i ROM -Agder kan inviteres til styremøter ved behov.

 

6. VALG AV STYRET

Styremedlemmene velges av årsmøtet etter forslag fra organisasjonene de representerer. Et styremedlem velges for 2 år, og har mulighet for gjenvalg. Halvparten av styret er på valg hvert år. 

Styret velger selv leder og nestleder som velges for 1 år og kan gjenvelges. 

 7. STYRETS OPPGAVER

Styret har ansvar for forvaltning av ROMs midler, og skal se til at ROM drives i

samsvar med vedtektene og gjeldende lovbestemmelser, herunder arbeidsgiverplikter. 

Styret beskriver stillinger og lønnsnivå gjennom budsjettarbeidet. 

Styret har ansvar for å behandle strategi og handlingsplan og utarbeide årsmelding før behandling i årsmøtet. Det skal avholdes minimum 4 styremøter per år, og det skal føres protokoll fra møtene. Styremøter kan også ved behov avholdes via elektroniske plattformer dersom dette foregår i trygge rammer.

Styrets arbeid reguleres for øvrig av vedtatt instruks.

8.  ØKONOMI

ROM skal søke årlige driftstilskudd fra staten. Det skal også kontinuerlig arbeides for private tilskudd og gaver. ROM kan søke midler til prosjektarbeid så fremt dette er i tråd med organisasjonens formål.

9. LEDELSE OG FORVALTNING

Styreleder og daglig leder skal ha signaturmyndighet. Styret gir prokura til

styrets leder og daglig leder hver for seg. Større beløp (over 100 000 kr) skal underskrives og godkjennes av styreleder og daglig leder. Årsmeldingen skal beskrive og evaluere tiltak som er iverksatt for å nå organisasjonens målsetting, aktivitetstall, regnskap og budsjett.

10. DAGLIG LEDELSE

Styret ansetter daglig leder. Styreleder er daglig leders nærmeste overordnede.

Daglig leder har det daglige ansvaret med forvaltning av organisasjonens ressurser. 

Arbeidsbeskrivelse for daglig leder godkjennes av styret. Regler og rutiner i forbindelse med øvrige ansettelser nedfelles i personal- og lønnspolitikk som vedtas av styret. Se for øvrig instruks.

11. REVISJON

ROM skal benytte registrert eller statsautorisert revisor. Årsmøtet velger revisor.

12. ANDRE ORGANISASJONER/VIRKSOMHETER

Organisasjoner/virksomheter som arbeider innen feltet rus og/eller psykisk helse på Agder kan søke medlemskap og formelt samarbeid med ROM. Det skal utarbeides samarbeidsavtale for medlemskap og/eller formelt samarbeid i ROM. 

Opptak og godkjenning av nye organisasjoner fattes av årsmøtet. Utmelding av medlemskap og/eller samarbeid gjøres skriftlig før utgangen av kalenderåret.

13. VEDTEKTSENDRING.

Årsmøtet har rett til å endre ROMs vedtekter ved 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 

14. OPPLØSNING 

Årsmøtet har rett til omdanning eller oppløsning av ROM ved 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Ved omdanning eller oppløsning skal nytt formål fortrinnsvis søkes innen arbeid for økt brukermedvirkning innen psykisk helse og avhengighetsbehandling

Denne videoen tar for seg hvordan man deltar på et Zoom møte:

 

I denne videoen viser vi dere hvordan dere kan arrangere nettmøter via zoom.us

 

 

ئێمە لە سەنتەرەکەمان(ROM-råd og muligheter) لە نزیکەوە هەست بەو بار و دۆخە دژوارەی ژیانی هاووەڵاتیان دەکەین. ئەو هەل و مەرجە لەوانەیە ببێتە هۆی دڵەڕاوکێ و وەبیر هێنانەوەی ئەزمون و ڕووداوی بە ئازار، کە ئێمە ڕوبەڕوی بێدەسەڵاتی دەکاتەوە.

هەرچەند ئێمە وەک جاران ناتوانین یەکتر لە نزیکەوە ببینین، بەڵام تا بۆمان دەکرێ هەوڵ دەدەین بەیەکەوە گەشبینی و هیوا بڵاو بکەینەوە. لە هەل و مەرجێکی وەک ئەوڕۆدا، ئێمە پێویستمان بە گفتوگۆ و زمانێکی پاراو و پڕ سۆز هەیە، بۆ ئەوەی یەکتر ببینین و پشتگیری یەکتر بکەین.

ئێمە بە خۆشحاڵیەوە پێشوازی دەکەین لەو کەسانەی دەیانەوێ پەیوەندی بگرن و لەگەڵ ئێمە قسە بکەن.

هەر بەو مەبەستە، ئێمە لە سەنتەرەکەمان، هاوکارێکی کورد زمان، لە ڕێی پلاتفۆڕمی زووم(zoom)، کاتی دیاریکراوی هەیە بۆ گفتوگۆی بەکۆمەڵ لەگەڵ هاووەڵاتیانی کورد.

ئێوە بۆ بەشداریتان، لە ماڵی خۆتان یا لە هەر شوێنێک، تەنیا پێویستتان بە تۆڕی ئینتەرنێتە. کۆڕەکان لە ڕێی هاوکارمان خونچە محەمەدی بەڕێوە دەچێ.

دەتوانن لە ڕێی زووم (zoom)بەشداری کۆڕی هاوبەش بن لەو کاتانەدا:

ڕۆژانی دووشەممە: کاتژمێر: ١١ـ ١٢:٣٠

ڕۆژانی هەینی: کاتژمێر: ١١-١٢.

هەروەها یەکشەممە کاتژمێر ٩ی ئێوارە، باسێک لەسەر ترس بە گشتی، و بەتایبەتی لە هەل و مەرجی پەتای کڕۆنا، لە ڕێی زووم پێشکەش دەکرێ.

بەوزوانە چۆنیەتی هاتنەژوری زووم بڵاو دەکەینەوە.

هەروەها دەتوانن لە ڕێی ژمارە تەلەفونی ٤٨٠٦٧٠٨٣ لەو کاتانەی خوارەوە پەیوەندی بگرن بە خونچە محەمەدی.

ڕۆژانی دووشەممە تا هەینی کاتژمێر ١ تا ٣:٣٠ ی دوا نیوەڕۆ.

Vi på ROM- råd og muligheter kjenner til at livssituasjonen for mange nå er blitt svært vanskelig. Tunge tanker og erfaringer fra kriser og traumer fra tidligere kan velte frem og gi mye avmaktsfølelse. Selv om vi ikke kan møtes som før, vil vi gjøre vårt beste for å komme sammen og dele det som fremmer håp i dagens situasjon. Vi har behov for dialog og ord som varmer, og for å se at andre finnes.

Vi vil gjerne komme i møte den som trenger noen å snakke med.

I den anledning ønsker ROM- Agder og Mental Helse Kristiansand å tilby samtale på nettplattformen Zoom. 

Kurdisk samtale.

Gruppeleder Khunche Mohamedi

Mandager fra kl.11:00- 12:30

Fredager frakl.11:00-12:00

Miniseminar på søndag 22.3.20 kl:21:00

Tema: Angst generelt og knytter til korona viruset. Hvordan kan vi hjelpe oss selv? 

Dette tilbudet med nettsamtale og miniseminar vil bli vurdert etter behov, og evt. utvidet. Vi undersøker om det er behov for psykologisk første hjelp for barna. 

Onsdagsprat – samtale på norsk

Gruppeleder: Anne Marie Løland Jensen

Onsdager kl. 11: 12:30

Villapraten (erstatning for Kjøkkenprat på Villa Groeheim)

Gruppeleder: Kurt Lausen

Tirsdager fra 11:00- 13:00.

Følge ansatte / erfaringskonsulenter kan kontaktes støtte:

Khunche mohamedi: tel: 480 67 083 mandag - fredag fra kl:13:00- 15:30.

Anne Marie Løland Jensen: tlf. 90204021 Mandager og fredager fra kl. 12-14

سەنتەرەکەمان هەموو کۆبوونەوە و چالاکیەکانی ڕاگرتووە

بە لەبەرچاوگرتنی ڕێنماییەکانی حکومەت و دەزگاکانی 

پەیوەند بە تەندروستی گشتی، بە مەبەستی کەمکردنەوەی مەترسی بڵاو بوونەوەی پەتای کڕۆنا، ئێمە هەموو چالاکیەکانمان لە سەنتەرەکە ڕاگرتووە/دواخستووە. ئەوەش  مانای ئەوەیە هەموو چەشنە چاوپێکەوتنێکی فیزیکی لەمڕۆوە ١٣.٣.٢٠٢٠ کاتژمێر ٠٨:٠٠ تا ئاگادار دەکرێنەوە، بەتەواوی ڕاگیراوە. ئێمە هەوڵ دەدەین ئەو 

چالاکیانەی کە ڕێی کەناڵ و توڕی ئینتەرنێتیەوە  دەکرێن، 

بیانخەینە خزمەت هاووڵاتیان. 

هەر وەک هەموو لایەک ئاگادارە، دۆخەکە زوو زوو بە پێی 

زانیاری تازە گۆڕانکاری بەسەر دادێت. ئێمە لێرەوە ئاگادارتان دەکەینەوە لەگۆڕانکاری هەل و مەرجی کارەکانمان. 

لە ئێستادا کار دەکەین بۆ دامەزراندنی مەجالی کۆڕ و 

کۆبوونەوە  لە ڕێی تۆڕی هەوایی. لە نزیکتیرین کاتدا ئاگادارتان دەکەینەوە لە کات و چۆنیەتی بەکار هێنانی. 

ئێمە هیوای ڕۆژانەیەکی تا دەکرێ ئارامتان بۆ دەخوازین لەو دۆخە ئەستەمەدا.

لەگەڵ سڵاو و ڕێزی  هەموومان

سەنتەری(ROM-Agder

Bakgrunn

Prosjektet "Hjelpsomme relasjoner i bofellesskap innen psykisk helse og rus" var et samarbeid mellom forskere (en doktorgradskandidat og hennes tre veiledere) og en referansegruppe bestående av to tidligere beboere, en tidligere pårørende og to ansatte i kommunale bofellesskap i Kristiansand kommune. Grunnlaget for arbeidet er forskningsprosjekt om hjelpsomme relasjoner i bofellesskap innen psykisk helse og rus.                                                                                                                                                                            Rom Agder samarbeidet med Kristiansand kommune gjennom Virksomhet Oppfølgning. Vi bistod prosjektet med å skaffe samt honorere brukerrepresentantene i referansegruppen.

De sju beboerne fra fire bofelleskap som ble intervjuet, beskrev en ansatt som de opplevde var til hjelp. Fokusområdet var hva som kjennetegnet relasjonen mellom dem, hvordan den ansatte var hjelpsom og hvilken betydning hjelpen hadde i beboerens liv.

Da to av brukerne beskrev to ansatte hver, ble til sammen ni ansatte beskrevet. I neste omgang ble de ansatte intervjuet om hvordan de ville beskrive sin relasjon til beboeren som syns de var til god hjelp.

Med andre ord er prosjektets hovedfokus hva de beboere og ansatte oppfatter som god hjelp i bofellesskap innen rus og psykisk helse. Beskrivelsene som ble fremskaffet bekrefter tidligere forskning på hjelpsomme relasjoner under samme omstendigheter.

Det stilles krav om at psykisk helse og rusfeltet skal utvikle tjenester som er basert på brukeres og ansattes erfaringskunnskap. Videre kreves det at man arbeider recoveryorientert, dvs. basert på individuelle ønsker og mål.

Prosjektet er ment som en veileder for de som på en eller annen måte arbeider innen psykisk helse- og rusfeltet.

Hvordan være til god hjelp i et bofellesskap?

Når et menneske sliter med livet og trenger hjelp av fagpersoner innen psykisk helse og/eller rus, kan kvaliteten på relasjonen mellom hjelper og mottaker av hjelp være avgjørende. Dette er forskningsmessig dokumentert. Hjelpsomme relasjoner betyr i dette tilfellet relasjoner mellom beboere og ansatte som beboerne selv mener er til hjelp.

På bakgrunn av beskrivelsene beboerne og de ansatte har gitt av hjelpsomme relasjoner, har vi kommet frem til fire nøkkelbegreper: relasjonskompetanse, handlingskompetanse, relasjonsmuligheter og handlingsmuligheter. De to første er knyttet til ansattes arbeidsoppgaver og de to neste til organisatoriske rammer.

Denne veilederen er ment som en tekst for alle som har tilknytning til feltet rus og psykisk helse generelt og bofellesskap generelt. Den kan benyttes både uformelt og til fagmøter innen temaet.

Relasjonskompetanse

Beboerne i preosjektet trakk frem en rekke egenskaper de satte pris på hos sine hjelpsomme ansatte. Beboerne vedsatte forskjellige ting, men noe som gikk igjen var menneskelighet og troverdighet. Ansatte som beboerne opplevde hadde et oppriktig ønske om å hjelpe dem. I tillegg opplevde flere beboere gode relasjoner med ansatte som ikke holdt en profesjonell avstand. Relasjonen kunne være vennskapelig og beboerne kjente seg likeverdige. Både ansatte og beboere bekreftet at respekt, tillit og trivsel gikk begge veier.

 Handlingskompetanse

I tillegg til å få frem hjelpsomme egenskaper hos ansatte, viser undersøkelsen at det hjelpsomme også bestod av handlinger. Dette kan være alt fra å vise at man ser beboeren gjennom å hilse, til å gjøre det nødvendige for å sikre beboernes rettigheter. Samvær som minnet om vennskap, ble av beboeren opplevd positivt. Eksempler på dette kan være å dra på kino og handletur. Flere beboere ble hjulpet til selvstendighet gjennom at den ansatte først utførte en oppgave for dem. Etter hvert gjorde beboer og ansatt oppgaven i lag, og til slutt følte beboeren seg klar til å utføre oppgaven selv.

Handlingskompetanse blir i denne undersøkelsen omtalt som en innstilling om å være imøtekommende, ta initiativ til sosialt samvær, evne til å balansere støtte og utfordring, samt yte nødvendig innsats for beboernes rettigheter ivaretas. Det sistnevnte krever god systemkunnskap hos den ansatte.

Hvordan fremme de ansattes handlingskompetanse

Det viser seg at beboerne kan ha svært ulike preferanser når det kommer til hva som oppleves som god hjelp. I denne sammenheng er det viktig at lederen jobber med både den enkeltes og kollegafellesskapets selvbevissthet blant de ansatte. Hvem er gode på hva, hvem liker hvilke utfordringer og hvem liker å jobbe med hvem? Hva trigger den enkelte positivt og negativt? Hva oppleves motiverende og hva oppleves tappende? Lagspill er en viktig faktor. Gir man rom for de forskjeller det er på ansatte når det kommer til styrker og begrensninger går det gjerne lettere å utfylle hverandre.

Selvbevissthet hos ansatte, handler også om deres forhold til egne erfaringer. Noen beboere syns det var til hjelp at ansatte delte fra egen livserfaring, mens andre ansatte kunne benytte sin erfaring til å lettere se hvordan de kunne hjelpe beboeren.

Eksempler der ansatte har strukket seg litt lenger og sagt ja der andre sier nei, har betydd mye for beboerne. Det fikk beboerne til å føle seg sett, hørt og ivaretatt. For noen beboere var det viktig at den ansatte hadde god kunnskap om beboernes rettigheter og hvor de skulle henvende seg for å ivareta dette.

Det har også vist seg å være en god støtte at ansatte kjenner til andre aktører som kunne kobles på som samarbeidspartnere. Slik kunne beboere som ønsket det få hjelp til å koble seg på samfunnet som bofellesskapet er en del av.

Hvordan legge til rette for relasjons- og handlingsmuligheter

Ut fra det som kommer frem i denne undersøkelsen, viser det seg at det kan være hensiktsmessig, så langt det er mulig, å la ansatte og beboere velge hverandre når primæransavar skal fordeles. Det bør også være mulig å bytte hvis relasjonen ikke oppleves å være konstruktiv.

 

Her er videoen fra Informasjonsdagen om Ex-in som ble holdt på Sørlandet Sykehus:

Det starter opp et nytt studie i mars 2020. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Rom Agder, Alarm, NORCE og UiA. Aktuelt både for fagpersoner og brukerrepresentanter.

Søknadsfrist: 15. februar 2020. Send inn din søknad via denne lenken: https://uia.pameldingssystem.no/sv-911

Dersom du skal avlegge eksamen må du dokumentere utdanningsnivå. En eksamen på bachelornivå krever generell studiekompetanse, masternivå krever bachelorgrad.

 

https://www.uia.no/studieplaner/topic/SV-911-1

Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen - temanettverk

SV-911-1

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Anbefalte forkunnskaper

Metodekunnskap på bachelornivå

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet vil studentene:
 • kunne initiere og drive utviklingsarbeid på eget arbeidssted
 • ha kunnskap om ulike metodiske tilnærminger og ulike kunnskapsformer
 • kunne systematisere og formidle erfaringskunnskap basert på praktikerforskning
 • ha kunnskap om læring i organisasjoner
 • ha utdypende kjennskap til utvikling av ett bestemt tematisk område på arbeidsplassen

Innhold

Tematisk er emnet to-delt. Del 1 utgjør ca sju studiepoeng og er knyttet til tema i utviklingsarbeid i tjenesteutøvelse på arbeidsplassen. Del 2 er knyttet til området som utviklingsarbeidet rettes mot. Tema kan variere fra år til år.

Fellestema, som inngår i del 1, er hvordan en planlegger og etablerer ulike typer utviklingsarbeid med ulike formål. Det skal arbeides med spørsmål knyttet til fagutvikling, praktikerforskning og aksjonsforskning, og hvordan en innhenter erfaringer med utgangspunkt i praksis på en systematisk måte. Videre skal det i emnet arbeides med læring i organisasjoner og hvordan ny kunnskap kan integreres og få betydning for praksis.

Arbeidsformer og arbeidsomfang

Lærerledet veiledning på hvert prosjekt, undervisning og seminar.

Vilkår for å gå opp til eksamen

Muntlig framlegg av utviklingsprosjektet må godkjennes som bestått før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Skriftlig rapport fra utviklingsprosjektet leveres enten individuelt eller i gruppe på maks fire personer. Prosjektrapporten skal være på 12-20 sider. Min. 12 sider for individuell rapport og maks. 20 sider for grupperapport. Det gis gradert karakter. I tillegg skal det være en individuell muntlig eksamen som kan justere karakteren.

Studentevaluering

Studentevaluering gjennomføres i slutten av semesteret og i form av utfylling av et elektronisk spørreskjema i Canvas.

Tilgang for privatister

Nei.

Annen informasjon

Ansvarlig fakultet: Fakultet for samfunnsvitenskap

Kontaktperson:

Julie Pihlmann. Tlf: 38 14 23 73. E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Sigrid Nordstoga. Tlf. 28 14 17 25. E-post; Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Faglige kontaktpersoner:

Trond Stalsberg Mydland 48 01 05 49   Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Jan Ivar Ekberg 47 48 35 79  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Mette Fløystad Kvammen 38 14 17 19   Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Khunche Mohamedi representerer ROM-Agder i i forskninggruppa  et samfunn for alle ved Universitet i Agder. "Et samfunn for alle fokuserer på kommunalt helsearbeid. Forskningen er sentrert omkring hvordan brukere med ulike utfordringer opplever å være integrert i samfunnet, hvordan de lever sine liv og hvilke erfaringer de har med ulike kommunale tilbud. I tillegg utforsker gruppa også ansattes erfaringer med den hjelpen som gis. Forskergruppa gjør også samfunnsanalyser av utviklingen relatert til desentraliseringen som har funnet sted, samtidig som den studerer tilfanget av nye, kommunale institusjoner og kunnskapsgrunnlaget kommunale helsetjenester hviler på. 

Gruppen forsker i hovedsak på forhold i Agder og samarbeider tett med brukerorganisasjoner".

Fra https://www.uia.no/forskning/helse-og-idrettsvitenskap/et-samfunn-for-alle

Pågående prosjekter

 • Betydningen av de små ting for folks bedringsprosesser.
 • Boerfaringer hos mennesker med psykisk lidelse.
 • Fagfolks opplevelse av å utforske barns vanskelige opplevelser.
 • Hjelpende relasjoner i kommunale bofellesskap.
 • En studie av norske lærebøker i psykiatri og psykiatrisk sykepleie.

Fra https://www.uia.no/forskning/helse-og-idrettsvitenskap/et-samfunn-for-alle

Medlemmer i gruppen

Deltakere

Assosierte medlemmer

 • Alain Topor, Stockholms universitet
 • Khuncha Xas, ROM Agder
 • Terje Fagersand, selvstendig medforsker

Alle tilknyttet UIA https://www.uia.no/forskning/helse-og-idrettsvitenskap/et-samfunn-for-alle

Side 1 av 4