Styret i ROM-Agder

 

Styremedlemmer:                                                                                                     Personlig vara:

                                                                                    

Tove Johnsen (Styreleder)                                                                                                        Henrik Valentin

 Elisabeth Irene E Lauvrak                                                                                                        Anne-Grethe Jacobsen

Wenche Madshaven                                                                                            Anna Margrethe Andersen                                                                                                     

 Borghild Spiten Mathisen                                                                                                        Siri Hangeland

Per Egeland                                                                                                                                Marianne Rønberg

Mette Kvammen                                                                                                                        Anne Brita Thorød

                                                                                                                                                 Irene Dahlen Olsen


Utskrift   E-post