mandag, 26 februar 2018 08:16 Skrevet av

Universitetet i Agder, Grimstad planlegger oppstart av et EVU( Etter og videreutdannings kurs) i recovery og samarbeid i sosiale nettverk, med oppstart høsten 2018.

Rom er representert i planleggingen av dette og kan også komme til å ha en rolle i gjennomføringen. Arbeidet vil fortsette gjennom vinter og vår 2018.

PSY 9XX Recovery og samarbeid i sosiale nettverk

10 studiepoeng – Starter høst – Varighet 2 semester – Undervisningssted Grimstad

Studium

Frittstående EVU-emne

Opptakskrav

Krav til opptak er bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfag. Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende utdanningnivå kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som student. Søkere med realkompetanse kan søke opptak til studiet i tråd med Lov om universiteter og høyskoler.

Emnet legger opp til at studentene prøver ut og utvikler sin praksis gjennom kurset. Derfor må søkere dokumentere at man er i en relevant arbeidspraksis for å få opptak.

Lest 4312 ganger