torsdag, 05 desember 2019 10:08 Skrevet av

Her er videoen fra Informasjonsdagen om Ex-in som ble holdt på Sørlandet Sykehus:

tirsdag, 12 november 2019 08:33

Khunche Mohamedi representerer ROM-Agder i i forskninggruppa  et samfunn for alle ved Universitet i Agder. "Et samfunn for alle fokuserer på kommunalt helsearbeid. Forskningen er sentrert omkring hvordan brukere med ulike utfordringer opplever å være integrert i samfunnet, hvordan de lever sine liv og hvilke erfaringer de har med ulike kommunale tilbud. I tillegg utforsker gruppa også ansattes erfaringer med den hjelpen som gis. Forskergruppa gjør også samfunnsanalyser av utviklingen relatert til desentraliseringen som har funnet sted, samtidig som den studerer tilfanget av nye, kommunale institusjoner og kunnskapsgrunnlaget kommunale helsetjenester hviler på. 

Gruppen forsker i hovedsak på forhold i Agder og samarbeider tett med brukerorganisasjoner".

Fra https://www.uia.no/forskning/helse-og-idrettsvitenskap/et-samfunn-for-alle

Pågående prosjekter

 • Betydningen av de små ting for folks bedringsprosesser.
 • Boerfaringer hos mennesker med psykisk lidelse.
 • Fagfolks opplevelse av å utforske barns vanskelige opplevelser.
 • Hjelpende relasjoner i kommunale bofellesskap.
 • En studie av norske lærebøker i psykiatri og psykiatrisk sykepleie.

Fra https://www.uia.no/forskning/helse-og-idrettsvitenskap/et-samfunn-for-alle

Medlemmer i gruppen

Deltakere

Assosierte medlemmer

 • Alain Topor, Stockholms universitet
 • Khuncha Xas, ROM Agder
 • Terje Fagersand, selvstendig medforsker

Alle tilknyttet UIA https://www.uia.no/forskning/helse-og-idrettsvitenskap/et-samfunn-for-alle

Vi må bort fra overtroen på at samtalene er det saliggjørende alternativet til medisiner og miljøterapi, mener brukeraktivist og forfatter av ny bok, Odd Volden.

Gå inn på link under for å se hele innlegget:

https://www.napha.no/content/23632/-Samvar-pa-ordinare-arenaer-bedre-enn-terapi-i-lukkede-rom

 

.pakkeforløp del 1

pakkeforløp del2

pakkeforløp del 3

pakkeforløp del 4

Recovery-nettverket Agder inviterer til  Informasjonsdag om Ex-In 30.september 2019

Undervisningssenteret Sørlandet Sykehus Kristiansand

 

Recovery-nettverk Agder har som en av sine målsettinger det å bane vei for faste stillinger for erfaringskonsulenter. Arbeidsutvalget for nettverket har derfor sammen med fagrådgiver Martin Rafoss ved Klinikk for psykisk helse og avhengighetsbehandling ved Sørlandet Sykehus tatt initiativ til en informasjonsdag om Ex-In. 

Ex-In er forkortelsen for «Experienced involvement», et utdanningstilbud for brukerrepresentanter/ erfaringseksperter i Tyskland. Utdannelsen skal bl.a. gjøre deltakeren kjent med systemene de skal arbeide under og gjøre personen selv mer rustet til oppgavene og rollen. Hovedforedragsholder vil være Tone Wibe Ruf som er Ex-In arbeider bosatt i Tyskland. Foredraget blir holdt på norsk. Se mer info  om EX-In i vedlegget. 

En liknende utdannelse for erfaringsmedarbeidere planlegges i regi av blant annet KBT- Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling i Midt-Norge. Daglig leder ved KBT, Dagfinn Bjørgen vil også delta med et innlegg.

Vi ønsker en diskusjon om dette undervisningsopplegget og praksisen kan omsettes på Agder og / eller i Norge. 

Målgruppene for informasjonsdagen vil være:  

• Brukere/pårørende. Frivillige organisasjoner som benytter erfaringskompetanse.

• Tjenestesteder innen psykisk helse/rus (Spesialisthelsetjeneste og kommuner).

• Recovery-nettverket på Agder. 

• NAV  

 

Det vil bli servert lunsj. Si i fra om behov for spesiell kost og/eller allergier. Gi oss også melding om hvilken workshop du ønsker å delta på. Gjerne 2 valg. 

Påmelding til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.;  Påmeldingsfrist 15.september. Informasjonsdagen er gratis.  

 

Kontaktpersoner: 

Anne Marie Løland Jensen, ROM-Agder/ Mental Helse Agder  tlf. 90204021

Martin Rafoss, KPH/SSHF tlf. 90993610 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

PROGRAM

Undervisningssenteret Sørlandet Sykehus, Kristiansand Mandag 30.september 2019.

 

Kl. 1000-1200 Intro til dagen. (Martin og Tone)

 • Aktuelle utfordringer og behov. • Målet/visjoner • Tone forteller hvordan Ex-In utdannelsen i Tyskland er bygd opp • Tone intervjues om hvordan er det å jobbe som Ex-In i praksis

 

Kl. 1200-1300 Lunsj

 

Kl. 1300-1400 • Program for skolering av fagkonsulenter ved Dagfinn Bjørgen, daglig leder ved Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling i Trondheim

 

Kl. 1400-1415 Pause

 

Kl. 1415-1500: Workshop   1. Erfaringsmedarbeider i praksis. Funksjonen, muligheter og begrensninger i organisasjonen. 2. Jobbe med seg selv- bli ekspert for seg selv/sitt eget liv og hva som førte til endring 3. Veiledning satt i system. Støtte. Kriseberedskap. 4. Innholdet i opplæringen, vurdering av egnethet. Avklaringer sammen med NAV.

 

Kl. 15-1515 Pause

 

Kl 1515-16 Oppsummering. (Kenneth?)   Organisering av videre arbeid.

 

Info om:

Informasjonsdager 29-30.09.2019 (Mental Helse og Klinikk for Psykisk Helse (KPH) SSHF)

Ex-In (Experienced Involvement)

 • står som en forkortelse for det engelske uttrykket «Experienced involement» (norsk: erfaren deltagelse). Det engelske begrepet betyr oversatt som "støtte fra jevnbyrdige."
 • Inkluderingen av terapierfarne i behandling av andre pasienter er basert på ideer fra Storbritannia og Nederland på 1980 tallet
 • Også Norge har en lengre tradisjon for denne tilnærmingen, ikke så mye i psykiatrien, men ved fysisk funksjonshemning. Dette kalles ofte "peer support" eller "peer counseling".
 • Konseptet refererer til en person som har vært i psykiatrisk behandling i rollen som pasient, men forsøker nå å hjelpe andre psykiatriske pasienter. Riktig implementert, er EX-IN for de psykiatrierfarene et innovativt bidrag til faglig og sosial deltakelse i samfunnet. (...)

Generelle mål med EX-IN

 • Kvalifisering av pasienter og brukere til å bli erfaringseksperter (eksperter for eget liv/lidelse)
 • Implementering av EX-IN erfaringseksperter i psykiatrisk omsorg og i utdanning og opplæring av fagfolk, samt i forskning
 • Inkludering av kvalifiserte erfaringseksperter på arbeidsmarkedet og i samfunnet
 • å gi «rolleendringen» en individuell og kollektiv mening
 • Sikre utvikling av psykiatrierfaringskunnskap • Bidra til utvikling av egenerfaring til å bli en felleserfaring
 • Et alternativ til Den medisinske modellen og utvidelse av psykiatrisk vitenskap.

Experienced-Involvement, EU Leonardo Da Vinci Projekt 2005-2007

 • EX-IN Utdannelsen har blitt utviklet av fagfolk som involverte psykiatrisk erfarende personer i seks europeiske land

Lokalbasert psykisk helsearbeid - Med forankring i antistigma-arbeid og recovery-orienterte praksiser 14. og 15. oktober

 

Ved inngangen til et nytt årtusen lanserte den norske regjering en omfattende opptrappingsplan for psykisk helse i Norge. Planen bar bud om vesentlige endringer i synet på mennesker med psykiske lidelser, på samarbeidsformer og organisering av tjenestene, og målbar visjoner om endringer i kulturer, verdier og holdninger i tjenesteapparatet.

Flere europeiske land hadde vært gjennom beslektede endringsprosesser. Italia var kjent for en lov fra 1978 som førte til stengning av alle psykiatriske sykehus (La legge 180). Loven kom til etter et bredt engasjement ledet an av psykiateren Franco Basaglia, og ga inspirasjon til et nytt antistigma-arbeid verden over.

På denne konferansen blir du bedre kjent med hvordan dette har nedfelt seg i det psykiske helsearbeidet på Agder. Konferansen er også en markering av et 15 år langt samarbeid mellom fagfolk og brukere fra Livorno og Kristiansand. Det er et samarbeid som har involvert folk fra frivillige organisasjoner (ROM Agder, Mental Helse), fra kommuner på Agder (Kristiansand og Arendal ), fra Sørlandet sykehus HF og fra Universitetet i Agder.

Det er med andre ord et godt eksempel på kraften i «Samskaping av kunnskap». Konferansen arrangeres i et samarbeid mellom ROM-Agder, Mental Helse Agder, Fylkesmannen i Agder, Sørlandet sykehus HF, Kristiansand kommune og Universitetet i Agder.uiabutton

 

Konferansen foregår 14.10 og 15.10 fra 08:30 - 15:00Meld dere på via denne linken:

https://www.uia.no/arrangementer/lokalbasert-psykisk-helsearbeid-med-forankring-i-antistigma-arbeid-og-recovery-orienterte-praksiser

Påmeldingsfrist er 30.09.

Velkommen!

fredag, 26 juli 2019 15:56 Skrevet av

I etterkant av Italiaturen som gikk av stabelen i Juni, har jeg intervjuet noen av deltakerne om hveordan de opplevde dette. I dette intervjuet ønsker informasnten å være anonym, 

men stiler seg svært positiv til vårt arrangement.

 

1. Hvilke forventninger hadde du i forkant av turen?

Jeg hadde forventning om at turen skulle bli gøy og opplevelsesrik- oppleve nye steder og kultur. Jeg hadde også en forventning om å møte og bli kjent med nye mennesker.

2. Hvilke forberedelser gjorde du?

Ikke noe særlig forberedelse bortsett fra å lese litt om Italia og snakke med noen som hadde vært på samme tur før.

3. Svarte turen til forventningene? Hvorfor/hvorfor ikke?

Ja turen svarte absolutt til forventningene- hadde det veldig gøy, opplevd nye steder og kultur , ble kjent med nye mennesker.

4. Var du forberedt på det som dukket opp?

Hadde ikke forberedt meg så mye men prøvde å ha et åpent sinn.

Jan Erik Kvarsten er brukerforsker og erfaringskonsulent i Rom Agder. Han har også ansvar i forbindelse med planlegging av den årlige Italiaturen, samt at han skal være med som ansvarsperson på turen.

Jeg har intervjuet Kvarsten i forbindelser med hans tanker og forventninger i forbindelse med turen som snart går av stabelen.

       Hva er dine forventninger til Italiaturen?

Jeg forventer en fin opplevelse som før. Masse gode opplevelser, enkelte utfordringer for noen. Vi kommer nok til å treffe en større versjon av villsvinparet Kurt og Jan Erik på gården. Tipper de får masse nistemat av oss som vanlig. Kanskje det blir litt varmere i år, også går jeg med ett mer avslappet sinn i år basert på den gode erfaringen fra i fjor. Jeg tipper det vil bli litt varmere i år enn i fjor siden vi kommer ett par uker lengre ut på sommeren enn i fjor. Ellers så blir det en del av dem som var der for fire år siden som blir med oss denne gangen også, så flere i gruppen kjenner jeg, så de er ganske så greie folk å ha med å gjøre. Tipper det blir ett et restaurantbesøk i favorittbyen Volterra.

        Hvordan har du forberedt deg?

Huske de to viktigste tingene Pass og Penger som vanlig, har ett ekstra sengelaken med meg slik at jeg slipper lopper i sengene der nede. Var heldig selv i fjor, men det var mange som klødde masse så det tar jeg med meg denne gangen. Ellers så bestiller jeg toget til Venturina til uka slik at vi kommer oss frem fra flyplassen. Så tar jeg med meg telefon, lader og padde til lader slik at jeg slipper å havne i krig om stikkontakten på rommet i forhold til å lade telefonen om nettene. Klær som vanlig, men ingen glemmer det da, eller kanskje??? 

Antistigmaprosjektet

Kurt Laursen i Rom Agder har arbeidet for Antistigmaprosjektet siden 15.10.2018. I denne artikkelen vil dere få et nærmere innblikk i hva hans arbeid går ut på. Vi har intervjuet Laursen for å få innsikt i hva han hovedsakelig arbeider med, har gjennomført så langt, samt videre planer for Antistigmaprosjektet.

Hva er Antistigmaprosjektet?

Antistigma er et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansand Kommune og Rom – Agder. Hovedformålet er å bryte ned fordommer angående det å ha utfordringer innen psykisk helse. Jeg arbeider hovedsakelig inn mot videregående skole, i håp om å kunne endre elevenes holdninger. Mange skoleelever har fordomsfulle foreldre, som lærer dem at mennesker med psykiske utfordringer er farlige og bør unngås. Dette gjør at elvene, naturlig nok, også blir skeptiske. Av denne grunn forsøker jeg å få til samhandling mellom skoler, brukerorganisasjoner og dagsenter for at skoleelever skal få nye opplevelser og oppfatninger som de igjen kan dele med sine foreldre.

Jeg forsøker også å få til samarbeid mellom videregående skoler og organisasjoner som arbeider innen rusfeltet. Formålet er å styrke skolenes rusarbeid. En gruppe jeg spesielt vil fokusere på er russen, da de er inne i en periode med mye festing.

Hva har blitt gjort så langt?

Jeg fant ut at videregående skoler kjører VIP-kurs for elevene. Dette er hovedsakelig for videregående. Jeg har tilbudt Venn1 til ungdomskoler i Kristiansand og flere av dem har tatt imot dette tilbudet. En ungdomsskole vil og ta in YAM til høsten.

Både videregående og ungdomsskoler har liten tid til rådighet når det gjelder å ta inn erfaringskonsulenter til elevene. Har tatt dette opp med kommunen med tanke på ungdoms og videregående trinn.

For første gang har VK1 Helse og oppvekstfag fått elevpraksis på steder som arbeider innen psykisk helse. I denne omgang er det Huset og Energiverket som har tatt imot skoleelever. De ansatte har tidligere vært skeptiske til hvordan dette ville være for brukerne. Da de luftet ideen på infomøte fant de derimot ut at det var utelukkende positiv oppslutning for dette og elevpraksisen ble igangsatt. Skoleelevene kommer fra Vågsbygd og KKG Vgs. Elevene som var med på dette sier de har hatt et godt utbytte. Da dette er første året vi har gjort dette, har det så klart vært utfordringer. Dette vil vi forsøke å lære av og legge til grunn for at det skal gå enda bedre når nye elever sendes ut i praksis.

Gjennom Antistigma fikk jeg ordnet med at VK1 og VK2 Helse og oppvekstfag fikk besøk av en erfaringskonsulent innen rusfeltet som fortalte sin historie. Dette ble veldig godt mottatt av elevene.

Rom Agder fikk nylig vite på vi har fått midler av kommunen til å videreføre prosjektet.

Hva er planene videre?

Jeg arbeider for at Videregående skoler skal benytte tiden de har fått til rådighet til å ta inn flere brukerrepresentanter. Da tenker jeg både innen rus og psykiatrifeltet. Elevpraksisen kan forhåpentligvis videreføres. Shalam og Blåkors har sagt seg villige til å ta imot skoleelever fra høsten av.

I oktober satser Rom Agder på en fellestur til Oggevann for brukere og skolelever fra KKG. Elevgruppen vi retter oss inn mot er VK1 Helse og Oppvekstfag. Vi planlegger en tre dagers tur hvor hensikten er at elevene skal få bli kjent med brukere fra Huset og Energiverket. I tillegg til ansatte fra Rom Agder, vil vi også få med oss personale fra Energiverket.

Jeg vil og i samarbeid med kolleger arrangere felleskurs for elever og brukere. Dette kan forhåpentligvis igangsettes til høsten og vil hjelpe brukere og skolelever til å bli bedre kjent.

Jeg kommer også til å holde kontakten med skoler og kommuner og arbeide for at mer tid kan settes av til psykisk helsearbeid inn mot elevene.

torsdag, 21 juni 2018 08:37 Skrevet av

Opplevelser, mestring og fellesskap i Italia

 

Mental Helse Farsund og Lyngdal trengte ikke betenkningstid da de fikk tilbud om å reise til Italia med ROM-Agder. – Det var en mulighet vi ikke kunne la gå fra oss. Vi begynte å spare med det samme, forteller lokallagsleder Jorunn Gjersdal.

 Av Guro Waksvik, tekst og foto

Langt inne i naturreservatet Montioni i Toscana disponerer den lokale pårørendeorganisasjonen et gammelt gjestehus, Palazzo della Vigna, etter sigende satt opp av selveste Napoleon Bonapartes søster Elisa for over 200 år siden. Mellom pinjetrær og ville vekster hører vi gjøken galer. Tre snøftende villsvin går til og fra, det dufter godt fra urtehagen, et ekorn svinser hit og dit, og skogsduene kurrer. 19 medlemmer i Mental Helse stortrives.

– Målet med reisen er å komme seg ut, være aktiv, sosialt fellesskap og opplevelser, sier Gjersdal.

Mental Helse Farsund og Lyngdal er voksende, med bortimot 100 medlemmer. 15 av dem meldte seg straks på. 

– Vi har mat og helse på agendaen, og reisen til Italia med aktiviteter dagen lang passer godt inn. Da det var noen få ledige plasser igjen inviterte vi medlemmer fra andre lokallag i Agder, etter prinsippet først til mølla, forteller lokallagslederen.

En av dem som ikke nølte med å melde seg på, var Grethe Bygland i Mental Helse Lillesand.

– Dette vil jeg leve på lenge, det har vært helt utrolig. Jeg får tårer i øynene bare jeg snakker om det. Det har vært en så fin og sammensveiset gjeng, og vi har opplevd så mye, sier hun.

Spar deg til Italia

– Kommunen setter pris på vårt engasjement, og har så langt latt oss låne huset gratis. Det lå mer eller mindre i ruiner da vi overtok. Nå er det fullstendig rehabilitert. Alle som hjelper til jobber frivillig, forteller lederen i den den lokale pårørendeorganisasjonen Ania Franceschini.

Gjestehuset brukes til arbeidstrening, antistigmaprosjekter og ulike kurs, blant annet i matlaging, og det er godt samarbeid med brukerorganisasjonen, fengslene, bofellesskapene og dagsentrene.

– Vi ønsker at brukere skal øve seg på å sosialisere. Isolasjon er et problem, slår hun fast.

ROM-Agder har samarbeidet med de italienske bruker- og pårørendeorganisasjonene siden 2005. Det har vært en verdifull prosess med gjensidig læring.

– Italienerne inviterte oss hit. Vi betalte reisen mens de sto for oppholdet, og vice versa. Da vi mistet finansiering fra fylket, måtte vi finne en annen bærekraftig måte å fortsette samarbeidet på, sier daglig leder i ROM-Agder, Haakon Steen.

Nestleder i Mental Helse Kristiansand og frivillig i ROM, Jan Erik Kvarsten, fikk ideen til konseptet Spar deg til Italia.

– Vi tenker at hvis vi drar til Italia og leier oss inn i Montioni, vil de få tilskudd til drift, mens vi kan fortsette å reise til Italia. Vi tenker også at det er viktig at de med dårlig økonomi skal få anledning til å reise, understreker Kvarsten.

Spar deg til Italia er oppnåelig. Pårørendeorganisasjonen stiller med gjestehus til selvkost, mens medlemmer i den italienske brukerorganisasjonen stiller opp som sjåfører, guider, kokker og annen praktisk bistand.

– Det er ikke store summer det er snakk om, og for noen er det syvmilssteg å bli med på denne turen. Mange har ikke vært utenlands før, sier Kvarsten.

– Vi ser at det har en positivt effekt å komme hit. Angst og depresjon avtar, folk senker skuldrene, og koser seg, forteller Steen.

Konseptet er under utvikling. 2018 er et test-år.

– Vi må se på erfaringer og kostnader før vi tilbyr konseptet bredere. Vi ønsker å utvide til bofelleskap og aktivitetssentre, sier Steen, som for øvrig er 1. vara til sentralstyret i Mental Helse.

Middelalderbyer, seiling og bad i varme kilder

Deltakerne kunne daglig velge mellom flere aktiviteter. De fleste ville se det skjeve tårnet i Pisa og middelalderbyen Siena. Seiltur i havgapet utenfor Livorno var også populært, og samtlige badet i de varme etruskiske kildene i Venturina. For Lise Lotte Tangeraas var seilturen et høydepunkt. Hun er vokst opp med sjø og båt, har savnet muligheten til å komme seg til havs. For Rita Vevle er reisen en stor opplevelse.

– For noen år siden ville ikke dette vært mulig. Jeg satt mye inne alene, og turte knapt å snakke med noen. Så meldte jeg meg inn i Mental Helse, og begynte på mestringskurs. Jeg lærte meg å stå foran en forsamling. Det var nifst, men det var bedre å være en av de første, enn å sitte å grue seg, forteller hun.

I dag er hun i full jobb, hun har lært seg å spille torader, og er nestleder i Lista Ungdomslag.

– Jeg er faktisk en av de yngste, sier 48-åringen med et smil.

Møte med italienske brukere sto også på programmet. Det var lærerikt og til ettertanke.

– Det er ufattelig at de kan klare seg på så lite. Uføretrygd i Norge er ikke akkurat så mye, men mye mer enn det italienerne får, sier Tangeraas.

Reisen til Italia har vært en opplevelse på flere måter, og mange kan tenke seg en ny tur om et år eller to.

– Vi får spare så snart vi kommer hjem. Dessuten vil jeg lære meg italiensk, sier Tangeraas.

En ukes eventyr er over. Men det er flere som har spart seg til Italia. 12 medlemmer fra LPP i Agderfylkene er underveis, og skal tilbringe en uke på øya Elba i regi av ROM. De skal ha fagdager, møte italienske pårørende, og ellers slappe av.

 

Reportasjen er hentet fra "Sinn & Samfunn" 3/2018.

 

 Italienske mental helse og pårørende org

DUGNAD: Leder av den lokale pårørendeorganisasjonen Ania Franceschini sammen med Lorenza fra

brukerorganisasjonen. Sistnevnte var både kokk og vaktmester da nordmennene var på besøk.

 

Gruppebilde 2

 MIDDELALDERBY: Medlemmer i Mental Helse sammen med frivillige og ansatte i ROM-Agder på dagstur til Siena.

 

Rom teamet

ENTUSIASME: Teamet fra ROM-Agder står på døgnet rundt for deltakerne. Fra venstre Kurt Laursen, Geir Kanck, Haakon Steen, Jan Erik Kvarsten og Erik Tønnesen.

 

MH Rita Lise Jorunn 1

SUPERFORNØYDE: Rita Vevre, Lise Lotte Tangeraas og Jorunn Gjersdal fra Mental Helse Farsund og Lyngdal storkoste seg i Italia.