Kjøkken- & Lunsjpraten

Kjøkken- & Lunsjpraten

Kjøkkenpraten er en lavterskel, recovery-orientert møteplass. Deltakerne samles og deler erfaringer omkring tema som på ulike vis har med psykisk helse å gjøre, eller livets gleder og utfordringer.

Recovery

Recovery
Ordet recovery kan oversettes med bedringspross eller tilfriskning. I recovery-orientert praksis inngår alt personen selv gjør for å håndtere ulike vansker, leve et meningsfylt liv og gjenskape tilhørighet i sitt nærmiljø.

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning

Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning innebærer at brukeren betraktes som en likeverdig partner i diskusjoner og beslutninger som angår hans eller hennes problem.

Aktuelt

Veiledning for Kjøkkenpratledere.

 Den som driver en Kjøkkenpratgruppe kan ha behov for å komme sammen i en veiledningsgruppe. En slik gruppe kan bestå av flere ledere ved ett

...

Opplæring i å lede Kjøkkenprat.

 Den første Kjøkkenpraten startet i 2005 med en leder med helsefaglig bakgrunn. Sammen med i en person med brukererfaring utgjorde de et

...

Ekstra Stiftelsen bevilget midler til et Rehabiliteringsprosjekt. Det har pågått i over to år og er nå ferdigstilt. Prosjektet skulle ved hjelp av forskere med bruker- og

...
Du er her:Hjem>Hjem>ROM-Agder | Hjem