Kjøkken- & Lunsjpraten

Kjøkken- & Lunsjpraten

Kjøkkenpraten er en lavterskel, recovery-orientert møteplass. Deltakerne samles og deler erfaringer omkring tema som på ulike vis har med psykisk helse å gjøre, eller livets gleder og utfordringer.

Recovery

Recovery

Ordet recovery kan oversettes med bedringspross eller tilfriskning. I recovery-orientert praksis inngår alt personen selv gjør for å håndtere ulike vansker, leve et meningsfylt liv og gjenskape tilhørighet i sitt nærmiljø.

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning

Brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere brukeren. Brukermedvirkning innebærer at brukeren betraktes som en likeverdig partner i diskusjoner og beslutninger som angår hans eller hennes problem.

Du er her:Hjem>Hjem>ROM-Agder | Hjem