×

Advarsel

JUser: :_load: Kan ikke laste bruker med id: 78
torsdag, 03 august 2017 09:59 Skrevet av

Veiledning erfaringsansatte på Agder

 

 

Siden høsten 2015 har Rom-Agder i samarbeid med rusettervern organisasjonen A-Larm,

tilbudt veiledning og oppfølging til alle erfaringsansatte i Agderfylkene, både kommunale og på sykehuset.

Bakgrunnen for tilbudet er en forespørsel Rom-Agder fikk fra Sørlandet sykehus høsten 2015 om å være med på å ivareta erfaringskonsulenter gjennom veiledning og oppfølging for å begrense sykefravær og «turn over».

SSHF var blant de første i landet til å ansette erfaringskonsulenter tilbake i 2009. Erfaringene med ansettelsene førte til at sykehuset så behov for å tilby en oppfølging utover det normale arbeidsgiveransvar.

Den første samlingen fant sted i Kristiansand i desember 2015, og fortsatte gjennom 2016.

I 2017 vil vi tilby samlinger ca. hver annen måned, og vi planlegger også et besøk til samtlige erfaringsansatte og kommunene i løpet av året.

Siden det fremdeles er nye stillinger og en ny måte å arbeide på ser vi et stort behov for et fora hvor erfaringsansatte kommer sammen og får en mulighet til å utveksle erfaringer og tanker rundt arbeidet de utfører og stillingene de fyller.

Vi vil kunne tilby støtte til nyansettelser hva angår stillingsinstrukser, organisering, osv. Dette i samarbeid med Nasjonalt senter for erfaringskompetanse i Skien. Blant annet ved hjelp av deres publikasjon «Brukeransettelser» håndbok til ansettelse av erfaringskompetanse.

I tillegg til formelle utfordringer ser vi også at de involverte i veiledningen får svært godt utbytte av å kunne ta opp mer personlige, etiske utfordringer de møter i sin arbeidshverdag, og få mulighet til å lufte disse innenfor trygge rammer.

Dette tror vi bidrar til å styrke den enkelte ansatte og derigjennom gjøre vedkommende bedre i stand til både å løse sine oppgaver og å stå i stillingene, noe som kommer både brukere og arbeidsgivere til gode.

Tilbakemeldingene så langt er meget positive, opplegget har også vekket nasjonal interesse.