×

Advarsel

JUser: :_load: Kan ikke laste bruker med id: 78
torsdag, 03 august 2017 09:59 Skrevet av

Veiledning erfaringsansatte på Agder

Høsten 2015 startet Rom-Agder et samarbeid med  A-Larm, en brukerorganisasjonen innen rusfeltet. om veiledning og oppfølging til erfaringsansatte i Agder, både kommunale- og sykehusansatte.

Bakgrunnen for tilbudet var en forespørsel Rom-Agder fikk fra Sørlandet sykehus høsten 2015 om å være med på å ivareta erfaringskonsulenter gjennom veiledning og oppfølging for å begrense sykefravær og «turn over».

SSHF var blant de første i landet til å ansette erfaringskonsulenter tilbake i 2009. Erfaringene med ansettelsene førte til at sykehuset så behov for å tilby en oppfølging utover det normale arbeidsgiveransvar.Den første samlingen fant sted i Kristiansand i desember 2015, og fortsatte gjennom 2016 og 2017 med jevnlige møter.

I tillegg til formelle utfordringer ser vi at de involverte i veiledningen får godt utbytte av å kunne ta opp mer personlige, etiske utfordringer de møter i sin arbeidshverdag, og få mulighet til å lufte disse innenfor trygge rammer.

Dette tror vi bidrar til å styrke den enkelte ansatte og derigjennom gjøre vedkommende bedre i stand til både å løse sine oppgaver og å stå i stillingene, noe som kommer både brukere og arbeidsgivere til gode.

 Vi tilbyr rådgivning når det skal ansettes nye erfaringskonsulenter med hensyn til stillingsinstrukser, organisering, osv.Nasjonalt senter for erfaringskompetanse i Skien har utformet godt veiledningsmateriell rundt dette, blant annet publikasjonen «Brukeransettelser» håndbok til ansettelse av erfaringskompetanse.

 

I de siste par årene har det ikke vært et aktivt samarbeid og fellessamlinger med offentlig ansatte erfaringskonsulenter. - ROM-Agder og A-Larm jobber både sammen og seprarat for å veilede erfaringskonsulenter, samt at vi også i fellesskap tenker på å utvikle egen skole for dem.