Notice: Undefined property: stdClass::$imageGeneric in /home/r/rom-agde/www/components/com_k2/views/item/view.html.php on line 663
torsdag, 03 august 2017 09:59 Skrevet av

Veiledning erfaringsansatte på Agder

 

 

Siden høsten 2015 har Rom-Agder i samarbeid med rusettervern organisasjonen A-Larm,

tilbudt veiledning og oppfølging til alle erfaringsansatte i Agderfylkene, både kommunale og på sykehuset.

Bakgrunnen for tilbudet er en forespørsel Rom-Agder fikk fra Sørlandet sykehus høsten 2015 om å være med på å ivareta erfaringskonsulenter gjennom veiledning og oppfølging for å begrense sykefravær og «turn over».

SSHF var blant de første i landet til å ansette erfaringskonsulenter tilbake i 2009. Erfaringene med ansettelsene førte til at sykehuset så behov for å tilby en oppfølging utover det normale arbeidsgiveransvar.

Den første samlingen fant sted i Kristiansand i desember 2015, og fortsatte gjennom 2016.

I 2017 vil vi tilby samlinger ca. hver annen måned, og vi planlegger også et besøk til samtlige erfaringsansatte og kommunene i løpet av året.

Siden det fremdeles er nye stillinger og en ny måte å arbeide på ser vi et stort behov for et fora hvor erfaringsansatte kommer sammen og får en mulighet til å utveksle erfaringer og tanker rundt arbeidet de utfører og stillingene de fyller.

Vi vil kunne tilby støtte til nyansettelser hva angår stillingsinstrukser, organisering, osv. Dette i samarbeid med Nasjonalt senter for erfaringskompetanse i Skien. Blant annet ved hjelp av deres publikasjon «Brukeransettelser» håndbok til ansettelse av erfaringskompetanse.

I tillegg til formelle utfordringer ser vi også at de involverte i veiledningen får svært godt utbytte av å kunne ta opp mer personlige, etiske utfordringer de møter i sin arbeidshverdag, og få mulighet til å lufte disse innenfor trygge rammer.

Dette tror vi bidrar til å styrke den enkelte ansatte og derigjennom gjøre vedkommende bedre i stand til både å løse sine oppgaver og å stå i stillingene, noe som kommer både brukere og arbeidsgivere til gode.

Tilbakemeldingene så langt er meget positive, opplegget har også vekket nasjonal interesse.

Lest 2177 ganger Sist redigert torsdag, 16 november 2017 11:15