Super User

torsdag, 05 desember 2019 10:08

Video fra Ex-in dagen

Her er videoen fra Informasjonsdagen om Ex-in som ble holdt på Sørlandet Sykehus:

Det starter opp et nytt studie i mars 2020. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Rom Agder, Alarm, NORCE og UiA. Aktuelt både for fagpersoner og brukerrepresentanter.

Søknadsfrist: 15. februar 2020. Send inn din søknad via denne lenken: https://uia.pameldingssystem.no/sv-911

Dersom du skal avlegge eksamen må du dokumentere utdanningsnivå. En eksamen på bachelornivå krever generell studiekompetanse, masternivå krever bachelorgrad.

 

https://www.uia.no/studieplaner/topic/SV-911-1

Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen - temanettverk

SV-911-1

Forkunnskapskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Anbefalte forkunnskaper

Metodekunnskap på bachelornivå

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet vil studentene:
 • kunne initiere og drive utviklingsarbeid på eget arbeidssted
 • ha kunnskap om ulike metodiske tilnærminger og ulike kunnskapsformer
 • kunne systematisere og formidle erfaringskunnskap basert på praktikerforskning
 • ha kunnskap om læring i organisasjoner
 • ha utdypende kjennskap til utvikling av ett bestemt tematisk område på arbeidsplassen

Innhold

Tematisk er emnet to-delt. Del 1 utgjør ca sju studiepoeng og er knyttet til tema i utviklingsarbeid i tjenesteutøvelse på arbeidsplassen. Del 2 er knyttet til området som utviklingsarbeidet rettes mot. Tema kan variere fra år til år.

Fellestema, som inngår i del 1, er hvordan en planlegger og etablerer ulike typer utviklingsarbeid med ulike formål. Det skal arbeides med spørsmål knyttet til fagutvikling, praktikerforskning og aksjonsforskning, og hvordan en innhenter erfaringer med utgangspunkt i praksis på en systematisk måte. Videre skal det i emnet arbeides med læring i organisasjoner og hvordan ny kunnskap kan integreres og få betydning for praksis.

Arbeidsformer og arbeidsomfang

Lærerledet veiledning på hvert prosjekt, undervisning og seminar.

Vilkår for å gå opp til eksamen

Muntlig framlegg av utviklingsprosjektet må godkjennes som bestått før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen

Skriftlig rapport fra utviklingsprosjektet leveres enten individuelt eller i gruppe på maks fire personer. Prosjektrapporten skal være på 12-20 sider. Min. 12 sider for individuell rapport og maks. 20 sider for grupperapport. Det gis gradert karakter. I tillegg skal det være en individuell muntlig eksamen som kan justere karakteren.

Studentevaluering

Studentevaluering gjennomføres i slutten av semesteret og i form av utfylling av et elektronisk spørreskjema i Canvas.

Tilgang for privatister

Nei.

Annen informasjon

Ansvarlig fakultet: Fakultet for samfunnsvitenskap

Kontaktperson:

Julie Pihlmann. Tlf: 38 14 23 73. E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Sigrid Nordstoga. Tlf. 28 14 17 25. E-post; Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Faglige kontaktpersoner:

Trond Stalsberg Mydland 48 01 05 49   Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Jan Ivar Ekberg 47 48 35 79  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Mette Fløystad Kvammen 38 14 17 19   Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

tirsdag, 12 november 2019 08:33

Forskningssamarbeid mellom Rom-Agder og UIA

Khunche Mohamedi representerer ROM-Agder i i forskninggruppa  et samfunn for alle ved Universitet i Agder. "Et samfunn for alle fokuserer på kommunalt helsearbeid. Forskningen er sentrert omkring hvordan brukere med ulike utfordringer opplever å være integrert i samfunnet, hvordan de lever sine liv og hvilke erfaringer de har med ulike kommunale tilbud. I tillegg utforsker gruppa også ansattes erfaringer med den hjelpen som gis. Forskergruppa gjør også samfunnsanalyser av utviklingen relatert til desentraliseringen som har funnet sted, samtidig som den studerer tilfanget av nye, kommunale institusjoner og kunnskapsgrunnlaget kommunale helsetjenester hviler på. 

Gruppen forsker i hovedsak på forhold i Agder og samarbeider tett med brukerorganisasjoner".

Fra https://www.uia.no/forskning/helse-og-idrettsvitenskap/et-samfunn-for-alle

Pågående prosjekter

 • Betydningen av de små ting for folks bedringsprosesser.
 • Boerfaringer hos mennesker med psykisk lidelse.
 • Fagfolks opplevelse av å utforske barns vanskelige opplevelser.
 • Hjelpende relasjoner i kommunale bofellesskap.
 • En studie av norske lærebøker i psykiatri og psykiatrisk sykepleie.

Fra https://www.uia.no/forskning/helse-og-idrettsvitenskap/et-samfunn-for-alle

Medlemmer i gruppen

Deltakere

Assosierte medlemmer

 • Alain Topor, Stockholms universitet
 • Khuncha Xas, ROM Agder
 • Terje Fagersand, selvstendig medforsker

Alle tilknyttet UIA https://www.uia.no/forskning/helse-og-idrettsvitenskap/et-samfunn-for-alle

Vi må bort fra overtroen på at samtalene er det saliggjørende alternativet til medisiner og miljøterapi, mener brukeraktivist og forfatter av ny bok, Odd Volden.

Gå inn på link under for å se hele innlegget:

https://www.napha.no/content/23632/-Samvar-pa-ordinare-arenaer-bedre-enn-terapi-i-lukkede-rom

 

Recovery-nettverket Agder inviterer til  Informasjonsdag om Ex-In 30.september 2019

Undervisningssenteret Sørlandet Sykehus Kristiansand

 

Recovery-nettverk Agder har som en av sine målsettinger det å bane vei for faste stillinger for erfaringskonsulenter. Arbeidsutvalget for nettverket har derfor sammen med fagrådgiver Martin Rafoss ved Klinikk for psykisk helse og avhengighetsbehandling ved Sørlandet Sykehus tatt initiativ til en informasjonsdag om Ex-In. 

Ex-In er forkortelsen for «Experienced involvement», et utdanningstilbud for brukerrepresentanter/ erfaringseksperter i Tyskland. Utdannelsen skal bl.a. gjøre deltakeren kjent med systemene de skal arbeide under og gjøre personen selv mer rustet til oppgavene og rollen. Hovedforedragsholder vil være Tone Wibe Ruf som er Ex-In arbeider bosatt i Tyskland. Foredraget blir holdt på norsk. Se mer info  om EX-In i vedlegget. 

En liknende utdannelse for erfaringsmedarbeidere planlegges i regi av blant annet KBT- Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling i Midt-Norge. Daglig leder ved KBT, Dagfinn Bjørgen vil også delta med et innlegg.

Vi ønsker en diskusjon om dette undervisningsopplegget og praksisen kan omsettes på Agder og / eller i Norge. 

Målgruppene for informasjonsdagen vil være:  

• Brukere/pårørende. Frivillige organisasjoner som benytter erfaringskompetanse.

• Tjenestesteder innen psykisk helse/rus (Spesialisthelsetjeneste og kommuner).

• Recovery-nettverket på Agder. 

• NAV  

 

Det vil bli servert lunsj. Si i fra om behov for spesiell kost og/eller allergier. Gi oss også melding om hvilken workshop du ønsker å delta på. Gjerne 2 valg. 

Påmelding til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.;  Påmeldingsfrist 15.september. Informasjonsdagen er gratis.  

 

Kontaktpersoner: 

Anne Marie Løland Jensen, ROM-Agder/ Mental Helse Agder  tlf. 90204021

Martin Rafoss, KPH/SSHF tlf. 90993610 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

PROGRAM

Undervisningssenteret Sørlandet Sykehus, Kristiansand Mandag 30.september 2019.

 

Kl. 1000-1200 Intro til dagen. (Martin og Tone)

 • Aktuelle utfordringer og behov. • Målet/visjoner • Tone forteller hvordan Ex-In utdannelsen i Tyskland er bygd opp • Tone intervjues om hvordan er det å jobbe som Ex-In i praksis

 

Kl. 1200-1300 Lunsj

 

Kl. 1300-1400 • Program for skolering av fagkonsulenter ved Dagfinn Bjørgen, daglig leder ved Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling i Trondheim

 

Kl. 1400-1415 Pause

 

Kl. 1415-1500: Workshop   1. Erfaringsmedarbeider i praksis. Funksjonen, muligheter og begrensninger i organisasjonen. 2. Jobbe med seg selv- bli ekspert for seg selv/sitt eget liv og hva som førte til endring 3. Veiledning satt i system. Støtte. Kriseberedskap. 4. Innholdet i opplæringen, vurdering av egnethet. Avklaringer sammen med NAV.

 

Kl. 15-1515 Pause

 

Kl 1515-16 Oppsummering. (Kenneth?)   Organisering av videre arbeid.

 

Info om:

Informasjonsdager 29-30.09.2019 (Mental Helse og Klinikk for Psykisk Helse (KPH) SSHF)

Ex-In (Experienced Involvement)

 • står som en forkortelse for det engelske uttrykket «Experienced involement» (norsk: erfaren deltagelse). Det engelske begrepet betyr oversatt som "støtte fra jevnbyrdige."
 • Inkluderingen av terapierfarne i behandling av andre pasienter er basert på ideer fra Storbritannia og Nederland på 1980 tallet
 • Også Norge har en lengre tradisjon for denne tilnærmingen, ikke så mye i psykiatrien, men ved fysisk funksjonshemning. Dette kalles ofte "peer support" eller "peer counseling".
 • Konseptet refererer til en person som har vært i psykiatrisk behandling i rollen som pasient, men forsøker nå å hjelpe andre psykiatriske pasienter. Riktig implementert, er EX-IN for de psykiatrierfarene et innovativt bidrag til faglig og sosial deltakelse i samfunnet. (...)

Generelle mål med EX-IN

 • Kvalifisering av pasienter og brukere til å bli erfaringseksperter (eksperter for eget liv/lidelse)
 • Implementering av EX-IN erfaringseksperter i psykiatrisk omsorg og i utdanning og opplæring av fagfolk, samt i forskning
 • Inkludering av kvalifiserte erfaringseksperter på arbeidsmarkedet og i samfunnet
 • å gi «rolleendringen» en individuell og kollektiv mening
 • Sikre utvikling av psykiatrierfaringskunnskap • Bidra til utvikling av egenerfaring til å bli en felleserfaring
 • Et alternativ til Den medisinske modellen og utvidelse av psykiatrisk vitenskap.

Experienced-Involvement, EU Leonardo Da Vinci Projekt 2005-2007

 • EX-IN Utdannelsen har blitt utviklet av fagfolk som involverte psykiatrisk erfarende personer i seks europeiske land

Lokalbasert psykisk helsearbeid - Med forankring i antistigma-arbeid og recovery-orienterte praksiser 14. og 15. oktober

 

Ved inngangen til et nytt årtusen lanserte den norske regjering en omfattende opptrappingsplan for psykisk helse i Norge. Planen bar bud om vesentlige endringer i synet på mennesker med psykiske lidelser, på samarbeidsformer og organisering av tjenestene, og målbar visjoner om endringer i kulturer, verdier og holdninger i tjenesteapparatet.

Flere europeiske land hadde vært gjennom beslektede endringsprosesser. Italia var kjent for en lov fra 1978 som førte til stengning av alle psykiatriske sykehus (La legge 180). Loven kom til etter et bredt engasjement ledet an av psykiateren Franco Basaglia, og ga inspirasjon til et nytt antistigma-arbeid verden over.

På denne konferansen blir du bedre kjent med hvordan dette har nedfelt seg i det psykiske helsearbeidet på Agder. Konferansen er også en markering av et 15 år langt samarbeid mellom fagfolk og brukere fra Livorno og Kristiansand. Det er et samarbeid som har involvert folk fra frivillige organisasjoner (ROM Agder, Mental Helse), fra kommuner på Agder (Kristiansand og Arendal ), fra Sørlandet sykehus HF og fra Universitetet i Agder.

Det er med andre ord et godt eksempel på kraften i «Samskaping av kunnskap». Konferansen arrangeres i et samarbeid mellom ROM-Agder, Mental Helse Agder, Fylkesmannen i Agder, Sørlandet sykehus HF, Kristiansand kommune og Universitetet i Agder.uiabutton

 

Konferansen foregår 14.10 og 15.10 fra 08:30 - 15:00Meld dere på via denne linken:

https://www.uia.no/arrangementer/lokalbasert-psykisk-helsearbeid-med-forankring-i-antistigma-arbeid-og-recovery-orienterte-praksiser

Påmeldingsfrist er 30.09.

Velkommen!

I etterkant av Italiaturen som gikk av stabelen i Juni, har jeg intervjuet noen av deltakerne om hveordan de opplevde dette. I dette intervjuet ønsker informasnten å være anonym, 

men stiler seg svært positiv til vårt arrangement.

 

1. Hvilke forventninger hadde du i forkant av turen?

Jeg hadde forventning om at turen skulle bli gøy og opplevelsesrik- oppleve nye steder og kultur. Jeg hadde også en forventning om å møte og bli kjent med nye mennesker.

2. Hvilke forberedelser gjorde du?

Ikke noe særlig forberedelse bortsett fra å lese litt om Italia og snakke med noen som hadde vært på samme tur før.

3. Svarte turen til forventningene? Hvorfor/hvorfor ikke?

Ja turen svarte absolutt til forventningene- hadde det veldig gøy, opplevd nye steder og kultur , ble kjent med nye mennesker.

4. Var du forberedt på det som dukket opp?

Hadde ikke forberedt meg så mye men prøvde å ha et åpent sinn.

Intervju med Khunche Mohamedi i forkant av Italiaturen

 

khunche2

 

Khunche Mohamedi arbeider i Rom Agder som sosionom og har ansvar for innvandrergrupper bestående av kurdere. Mohamedi sørger for at gruppene har ulike aktiviteter hvor 

de kan sosialisere. Eksempler på dette er kvinnegrupper, kjøkkenprat for innvandrere samt turer og kurs. I sommer skal Mohamadi og gruppene hun har ansvar for, være med til Italia.

Jeg har intervjuet henne om gruppenes forberedelser og forventninger, samt hva hun selv tenker.

 

1)      Hvilke forventninger gruppene du har gruppene dine til Italiaturen?

 

 Nesten ingen har vært i Italia før, derfor ser de virkelig frem til det. Det blir godt å bare slappe, se naturen, nyte roen. Dette har de tenkt på gjennom hele vinteren frem til nå.

De synes det vil bli deilig med varmere temperatur i nydelig omgivelser. Så håper de å nytte de dagene til å kjøre litt rundt. Noen har lest om historiske steder og kanskje få

se noe av de stedene? Rom har allerede satt sammen en plan for oppholdet, men det er flere valgmuligheter. De synes det er et privilegium at vi har guide med oss, og ikke minst minibuss.

De gleder seg til å smake på maten, ikke minst.

 

2)      Hvordan har de forberedt deg?

 

 De har allerede forbered seg med å tenke over hva som er lurt å ta med seg. Fotoapparat, ryggsekk og lette gode tur sko. Noen har også lastet ned musikk.

Ellers er de bare veldig klar til å reise å oppleve noe av Italia.

 

3)      Hva er dine forventninger til Italiaturen?

 

 Jeg bare håper at det vil bli spesielt. En hyggelig opplevelse alle i gruppa. At vi kan dra nyte av muligheten til å bli enda bedre kjent med hverandre. Så vet jeg at vi har

flere kunnskapsrike personer med oss, både innenfor fag og erfaring, kanskje får vi mulighet til å reflektere om ulike temaer som berører oss. Selv har jeg forberedt meg

om å ha fokus på å leve i nået, være bevist på indre dialog og definisjonsmakt. Dette håper jeg vi kan få reflektert over i gruppa. Ellers er jeg også for å bare ta det som kommer.

Enkelte steder har en spesiell kraft i seg og kan ubevisst påvirke menneskelig kontakt. Jeg er spent på hvordan folk vil oppleve dette.

 

4)      Hvordan har du forberedt deg?

 

Det er spesielt å reise med en gruppe på mange måter, det vil bli lærerikt. Jeg har mentalt forbered meg på å være tilstede, med folk rundt meg. Jeg skal ikke tenke på

minste mann som er innkalt til førstegangstjeneste, og reiser når jeg er der nede. Jeg tar med en bok fra Paulo Freire, og pakker minimalt med ting. Ellers gleder jeg meg til så mye til turen.

Jan Erik Kvarsten er brukerforsker og erfaringskonsulent i Rom Agder. Han har også ansvar i forbindelse med planlegging av den årlige Italiaturen, samt at han skal være med som ansvarsperson på turen.

Jeg har intervjuet Kvarsten i forbindelser med hans tanker og forventninger i forbindelse med turen som snart går av stabelen.

       Hva er dine forventninger til Italiaturen?

Jeg forventer en fin opplevelse som før. Masse gode opplevelser, enkelte utfordringer for noen. Vi kommer nok til å treffe en større versjon av villsvinparet Kurt og Jan Erik på gården. Tipper de får masse nistemat av oss som vanlig. Kanskje det blir litt varmere i år, også går jeg med ett mer avslappet sinn i år basert på den gode erfaringen fra i fjor. Jeg tipper det vil bli litt varmere i år enn i fjor siden vi kommer ett par uker lengre ut på sommeren enn i fjor. Ellers så blir det en del av dem som var der for fire år siden som blir med oss denne gangen også, så flere i gruppen kjenner jeg, så de er ganske så greie folk å ha med å gjøre. Tipper det blir ett et restaurantbesøk i favorittbyen Volterra.

        Hvordan har du forberedt deg?

Huske de to viktigste tingene Pass og Penger som vanlig, har ett ekstra sengelaken med meg slik at jeg slipper lopper i sengene der nede. Var heldig selv i fjor, men det var mange som klødde masse så det tar jeg med meg denne gangen. Ellers så bestiller jeg toget til Venturina til uka slik at vi kommer oss frem fra flyplassen. Så tar jeg med meg telefon, lader og padde til lader slik at jeg slipper å havne i krig om stikkontakten på rommet i forhold til å lade telefonen om nettene. Klær som vanlig, men ingen glemmer det da, eller kanskje??? 

Side 1 av 3